Salg og udlejning af kontorlokaler og domicilejendomme

Udlejning af kontorer

Kontorejendomme er en af Newsecs spidskompetencer. Vi formidler salg og udlejning af dine tomme kontorlokaler – og det gælder alt fra mindre kontorlejemål til flerbrugerhuse og store domiciler. 

I Newsec lægger vi vægt på de lange relationer og altid med det mål, at du oplever os som din rådgiver i forløbet. Vores tilbundsgående markedsresearch og solide netværk i ejendomsbranchen betyder, at du med os som rådgiver altid er ajour med den aktuelle efterspørgsel, markedstendenser og -udvikling i Danmark såvel som internationalt - hvad enten det drejer sig om salg eller udlejning.

Læs mere:

Markedet for kontorejendomme >>  

Kontorhandlen >>

 

 • Høj Kvalitet En kvalitetssikret og faseopdelt proces sikrer, at vi kan finde den ideelle køber eller lejer
 • Værdiskabelse Ved at inddrage markedsanalyser, strategi og profilering, værdioptimerer vi din ejendom
 • Høj markedstilstedeværelse Vores høje grad af tilstedeværelse i markedet betyder, at vi kan tilbyde dig bred viden om virksomheder, som søger nye ejendomme eller lejemål

UDLEJNINGSPROCESSEN HOS NEWSEC ADVISORY

Enhver udlejningsproces hos Newsec tager udgangspunkt i:

 • analyse af ejendommens unikke selling points
 • potentielle lejeremner
 • konkurrencesituation

Herefter tilrettelægges en målrettet udlejnings- og markedsføringsplan, som med vores effektive ejendoms-annoncering og kompetencer inden for arealbehov og indretningsmuligheder vil afdække den bedst egnede lejer til ejendommen.

Newsecs solide erfaring og stærke kompetencer sikrer en lejekontrakt, som opfylder dine behov som udlejer for forrentning af investeret kapital og sikkerhed, og som samtidig tilgodeser lejers behov for fleksibilitet og optimal driftsøkonomi.

 

SÅDAN SÆLGER VI DIN KONTOREJENDOM

Når du skal sælge din kontorejendom, er planlægning og tilrettelæggelse afgørende for opnåelse af den opti-male salgspris. Hos Newsec udarbejder vi forskellige beregninger og løsningsforslag, som løbende afstem-mes med dine ønsker og behov, såvel som potentielle køberes. I nogle tilfælde varetager vi indledningsvist en udlejning af dit kontor for derefter at gennemføre et salg til lejer. I andre tilfælde opnår du den bedste pris ved konvertering til anden brug, som for eksempel boligudlejning.

Vi identificerer og analyserer alle alternativer med henblik på at realisere den bedst mulige handel.

Vil du vide mere?

DEN OPTIMALE KONTORINDRETNING GIVER EFFEKTIVE KVADRATMETER

Kontormarkedet ændrer sig markant i disse år. I 90’erne gik vi fra celle- til flerrumskontorer, og i dag betyder den teknologiske udvikling, at vi i langt højere grad arbejder i projektgrupper. Det overordnede tema for nutidens kontormarked er effektivitet og omkostningsminimering af den enkelte arbejdsplads samtidig med en optimal aktivitetsbaseret indretning. Gennem rådgivning på lejersiden har vi opbygget en stærk indsigt i behov og kriterier, ligesom vi kan afdække arealbehov og ved, hvordan din virksomhed bedst udnytter sine lokaler på kort og lang sigt.Virksomhedens aktiviteter skal understøttes bedst muligt samtidig med, at den enkelte medarbejder frit skal kunne vælge det arbejdssted, der understøtter arbejdsopgaverne bedst muligt. Vi kan bistå dig til at sikre en omkostningseffektiv indretning af dine domicilejendomme og kontorlokaler, så de indrettes på den mest hensigtsmæssige måde – og samtidig fremtidssikres.

FORMIDLING AF DETAIL- OG BUTIKSEJENDOMME

Vi har stor indsigt i og erfaring med detailejendomme, hvad enten du skal have udlejet butikker på gågader/Strøget, box-butikker, butikscentre eller andre butikslokaler.

Detail og leisure er to af de sektorer på markedet, der udvikler sig hurtigst. Hos Newsec hjælper vi dig til at være på forkant med udviklingen og derved sikre optimal udnyttelse af de muligheder, der kontinuerligt opstår.

Vores rådgivere kan bistå dig fra strategi til implementering, og står du for eksempel med et restaurations-lokale eller en butik til afståelse hjælper vi dig også gerne med det. Vi opererer på tværs af alle sektorer med specialister inden for:

 • Indkøbscentre
 • Hovedstrøg / handelsgader
 • Pladskrævende udvalgsvarer (box-butikker)
 • Outlets
 • Fritids- og forlystelsesanlæg
 • Hoteller

 

Kontakt os gerne:

Analyser af kontormarkedet Læs mere >>
Salg & udlejning - rådgivning Læs mere >>
Solgte ejendomme Se flere >>
Newsec Advisory Kontakt os >>