Nu kan du klage over offentlige ejendomsvurderinger

Der er mulighed for at klage over de offentlige ejendomsvurderinger, der har været videreført i perioden 2013-2020.

Kan du få penge tilbage fra vurderingsstyrelsen?

Siden medio marts 2021 har vurderingsstyrelsen opstartet udsendelsen til nuværende og tidligere ejere af erhvervsejendomme med besked om, at det nu er muligt at påklage offentlige ejendomsvurderinger fra 2013 og frem til 2020.

Folketinget vedtog den 21. december 2020 en ændring i ejendomsvurderingsloven, som på sigt skal sikre de bedste betingelser for implementering af et nyt vurderingssystem. Lovændringen medfører, at ejere af erhvervsejendomme får mulighed for at klage over de offentlige ejendomsvurderinger, der har været videreført i perioden 2013-2020.

Hvem har ret til at klage?

Som udgangspunkt opnås klageretten, hvis en af nedenstående kriterier, er opfyldt:

  • Der kan påvises ejerskab af ejendommen i året for den vurdering, der ønskes at klage over.
  • Såfremt der er betalt ejendomsværdiskat, grundskyld (ejendomsskat) eller dækningsafgift på baggrund af vurderingen for det år, der ønskes at klages over.

Det gælder også, at hvis der har været andre ejere i årene 2013-2020, eller andre som har skullet betale skat af ejendommen i disse år. Så eksempelvis en ny ejer har købt en ejendom, så vil både den nye ejer og sælgeren af ejendommen i flere tilfælde kunne klage over vurderingen for det år, hvor de begge kan påvise at have ejet ejendommen.

Hvornår kan der klages?

Når der modtages et brev fra Vurderingsstyrelsen, indeholdende mulighed for at påklage en vurdering fra tidligere anførte årrække, kan der ske påkrav. Efterfølgende findes der to muligheder for at igangsætte klagen:

  • Indenfor 90 dage fra modtagelse af ovenstående brev, skal klagen være indgivet til vurderingsstyrelsen
  • Efter modtagelse af ejendomsvurderinger fra 2021.

 

Hvad kan der klages over?

Der kan klages over alle væsentlige forhold i vurderingen. Det vil eksempelvis være de faktiske forhold som størrelsen på grund- og bygningsareal, ejendommens anvendelse, samt ejendomsværdien for det år der ønskes at klage over.

 

Hvordan kan Newsec Advisory hjælpe?

Newsec Advisory er søsterselskab til Newsec Property Asset Management, som har et indgående kendskab til markedsændringer og vurderinger over de seneste 20 år. Vores vurderingsafdeling har mere end 30 års erfaringer fra markedet og kender i detaljer, markedsgrundlaget siden starten af 00’erne. Gennem vores kendskab til markedet, tilbyder vi at udarbejde et grundlag for at påklage den offentlige ejendomsvurdering. Vi tilbyder også gerne en screening af mulighederne for at påklage den offentlige ejendomsvurdering fra årene 2013 til 2020.

  • Newsec Advisory kan hjælpe med: - Gratis gennemgang af en pågældende ejendom. Hvor vi vurderer om der er belæg for at påklage.
  • - Udarbejdelse af den nødvendige dokumentation for at påklage.
  • - Fuld rådgivning igennem hele klageprocessen. Hvor Newsec Advisory bistår med alt juridisk og dokumentation i forhold til at påklage.
  • Kontakt Philip Andersen philip.andersen@newsec.dk / +45 81 40 07 02

Bestil en ejendomsvurdering gennem formularen. Så hører du fra os.

Læs Newsec's datapolitik

Philip Andersen Seniorrådgiver, Vurdering +45 81 40 07 02
Morten Jensen Seniorpartner, adm. direktør, Head of Advisory Denmark +45 51 68 78 88

Vil du vide mere?

Newsec Advisory Kontakt os >>
Vurdering Se mere>>
Salg og udlejning Læs mere >>
Hvem er Newsec? Læs mere