Valuarvurdering - af Andelsboligforeninger

Valuarvurdering for andelsboligforeninger

Hvad er en valuarvurdering?

En valuarvurdering er per definition den mest præcise metode til at fastsætte andelskronen. Metoden går i al sin enkelhed ud på, at en valuar fastsætter foreningens værdi ud fra de regler, som fremgår i lov om valuarvurderinger fra 2018. Valuaren skal, jf. denne lov, vurdere foreningen ved at sammenholde ejendommen med andre ejendomme af samme art og karakter, som er handlet den seneste tid. Personen, som udarbejder valuarvurderingen, skal i Danmark være uddannet valuar eller diplomvaluar. På den måde vil andelsboligforeningen opleve en stor tryghed ved at få en valaurvurdering udfærdiget.

Fordele ved en valuarvurdering?

En valuarvurdering giver jeres forening den mest præcise ejendomsværdi. De forbedringer, foreningen har foretaget igennem årene, kommer også til udtryk i en valuarvurdering, og på den måde giver den det mest retvisende billede af ejendommens nutidsværdi.

Hvorfor vælge Newsec Advisory som jeres valuar?

  • Rapportgaranti – vi garanterer, at I modtager rapporten senest 5 hverdage efter, vi har besigtiget foreningen
  • Vi garanterer mailbesvarelse i hverdage indenfor 24 timer
  • Ejendommen bliver vurderet til nutidsværdi
  • Vi garanterer, at rapporten lever op til lovgivningens krav
  • Vi leverer en gennemskuelig rapport
  • Vi deltager gerne på generalforsamling eller bestyrelsesmøde
  • Mere end 30 års erfaring med vurderinger

Interesseret i at høre mere?

Vi kan altid tilbyde at give jeres forening et gratis og uforpligtende tilbud på, hvad vi mener, jeres forening vil kunne værdiansættes til, samt honorar for udfærdigelse af en valuarvurdering.

Læs mere om vores kompetencer inden for valuarvurderinger her >>

Få et gratis uforpligtigende estimat af jeres andelsboligforening

Læs Newsec's datapolitik

Philip Andersen Rådgiver, Vurdering, Finansbachelor, Ejendomsmægler, MDE, DiplomValuar +45 81 40 07 02
Beinta Julianna Magnussen Rådgiver, Vurdering, Finansbachelor, Ejendomsmægler, MDE +45 28 44 02 29
Ejendomme til salg / leje Søg ejendomme>>
Newsec Advisory Kontakt os >>
Analyser Læs mere>>
Solgte / udlejede ejendomme Se cases >>

Markedsrapporter

Newsec Property Outlook, Efterår 2021

I den seneste udgave af Newsec Property Outlook præsenteres en række indsigter om...

Det danske ejendomsmarked, forår 2021

I lyset af de generelt set positive udsigter for dansk økonomi forventer vi et år med højere...

Det danske ejendomsmarked - efterår 2020

Hvor står ejendomsmarkedet i dag her godt 6 måneder efter at Danmark lukkede ned i foråret? Det...

Valuarvurdering - af Andelsboligforeninger

Forskellige måder at værdiansætte  

Der findes 3 forskellige måder at værdiansætte andele på jvf. ABL§ 5, stk. 2., når det gælder grundlaget for beregning af andelskronen og dermed maksimalprisen for den enkelte andel i forbindelse med salg eller køb. 

Anskaffelsesværdien er generelt den mest konservative. Det vil sige den pris ejendommen er købt for i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeningen. I langt den største del af andelsboligmassen er denne pris lav og betragteligt under markedsværdien.

Den offentlige vurdering er nok den mest anvendte, men i visse tilfælde for unøjagtig i forhold til den reelle markedsværdi.

Valuarvurderingen er den tredje og sidste værdiansættelsesform, som er den mest præcise af dem alle, fordi den er baseret på en vurdering af, hvad ejendommen skal koste, hvis den nu blev solgt som udlejningsejendom.

Vores erfaring med valuarvurderinger

Newsec’s vurderingsteam har de seneste år løst en lang række både enkeltstående opgaver og større porteføljevurderingsopgaver for markedsledende private selskaber og investorer. Blandt vores største private kunder kan nævnes STARK, Silvan, Danske Bank, McDonald’s, Heimstaden samt flere af landets førende advokathuse.

På det offentlige område er Newsec i dag vurderingsrådgiver for Finansministeriet, Bygningsstyrelsen, København- og Århus Kommune samt DSB Ejendomme.

På andelsboligområdet, har vi årligt samarbejde med mere end 60 foreninger i København, Storkøbenhavn og Århus om udarbejdelse af valuarvurderinger.

Har du behov for en valuarvurdering? Så kontakt os via formularen ovenfor. 

 

Hvornår har man brug for en valuarvurdering?

Private ejendomsejere, investorer, andelsboligforeninger og offentlige myndigheder har ofte behov for rådgivning i sager der vedrører vurdering af ejendomme og grunde. Sagerne kan vedrøre enkelte ejendomme men også større ejendomsporteføljer til flercifrede millionbeløb. Vurderingerne efterspørges typisk som led i den private aktør eller offentlige myndigheds ønske om at sælge ejendommen, hvorfor der er behov for en vurdering af ejendommens markedsværdi.