Information om coronavirus-situationen

Som investeringskunde, foreningskunde og lejer vil du her på newsec.dk og via vores sociale medier kunne holde dig orienteret om den seneste status samt de tiltag og foranstaltninger, vi i Newsec har taget i forhold til COVID-19-situationen i Danmark.

Vi sikrer driften af jeres ejendom

Vores primære fokus er sikre en normal administration og drift af ejendommene for vores kunder og lejere. Vi har foretaget en række tiltag, så vi kan fortsætte driften med så få for-styrrelser som muligt under de ekstraordinære omstændigheder, der påvirker os alle.

Samtidig har vi, internt i Newsec, iværksat en række tiltag til at sikre vores medarbejderes sundhed og minimere risikoen for smitte, blandt andet ved at lade flest mulige af vores med-arbejdere arbejde hjemmefra og afholde møder virtuelt.

Vi følger myndighedernes udmeldinger og reagerer omgående, hvis der kommer nye anvisnin-ger eller påbud, der påvirker vores arbejdsopgaver, ligesom vi vil sikre en tæt kommunikation med vores kunder, lejere og leverandører om situationen.

 

Særlig relevant information for:

Investeringskunder

Foreninger

ERHVERVSLEJERE

BOLIGLEJERE