Asset Management - optimerer værdien

Flere af vores kunder har valgt at udlicitere deres Asset Management til Newsec Datea. Træffer I samme valg, vil det betyde, at I får en fast kontaktperson/Asset Manager, som vil være jeres direkte indgang til alt vedrørende jeres ejendomsportefølje. Asset Manageren sikrer sig, at det aftalte bliver udført, lige fra research, risikoanalyser og strategisk porteføljestyring til aktiv Asset Management, udlejning og management.

Der fokuseres naturligt på at optimere værdien af ejendommen med investeringen for øje, således at porteføljen giver det højst mulige afkast.

Vi arbejder med businessplaner for hver enkelt ejendom med kvartalsvise opfølgninger. Vores management er karakteriseret ved at have fokus på kvalitet og minimering af risici, samtidig med at vi fremmer værdiskabende forbedringer, der kan give større udbytte for vores kunder. Vores businessplaner indeholder også langtidsprognoser for megatrends, for eksempel om hvordan krav til arbejdsmiljø og levestandarder vil påvirke bestemte sektorer, lokationer og individuelle ejendomme.

Har I jeres egen Asset Manager og derfor ikke har behov for en dedikeret Newsec Asset Manager, tilbyder vi Asset Management support. Denne funktion har en supporterende sparring- og backup rolle og er samtidig jeres one point of entry og Key Account Manager.

Vi ved, at Asset Management rollen kan forstås forskelligt. Derfor lægger vi vægt på, at vi i samarbejdet sikrer og afklarer forventningerne til Asset Manageren og jeres behov.
Rollen udvikles derfor i samarbejde med jer.

Jeg vil gerne kontaktes

Lars Brondt Kommerciel direktør +45 45 26 09 35 / 31 73 15 85