Dansk industri

AKTIVITETSNIVEAU I DANSK INDUSTRI ER HØJT, MEN STAGNERENDE

Den globale vækst er aftagende, hvilket også kan have en effekt på danske virksomheder. Den danske økonomi er dog stadig i fin form. Der kan observeres en årlig vækstrate i BNP i 3. kvartal 2019, som ligger lige over 2 %. Det skal bemærkes, at aktivitetsniveauet i dansk industri stadig er højt, selvom det er aftagende. En ny analyse fra Dansk Industri (DI) viser, at danske virksomheders forventninger ikke er mindre positive end for ét år siden. Dette er, sammen med andet, et resultat af en afmætning i de vigtigste eksportmarkeder, særligt nedgangen i tysk industri har dæmpet forventningerne.  

Forventningerne for fremtidens vækst

Den samme tendens kan observeres, når man ser på erhvervstillidsindikatoren – hvilket er et mål for forventningerne for fremtidens vækst. Indikatoren tager industri-, byggeri-, detail- og serviceindustrien i betragtning. På trods af afmatningen i den globale økonomi, er det vores forventning, at logistiksegmentet vil blive drevet frem af den strukturelle udvikling, hvor e-handlen stiller store krav til logistik.  

Vil du vide mere?

Industri og logistik analyser Læs mere
Analyser Se flere>>
Nyhedsbrev - Industri og logistik Tilmeld >>