Aktivitetsniveau i dansk industri er højt, men stagnerende

Ser man på industriens produktionsindeks, er udviklingen i 2019 stagneret sammenlignet med stigningen i 2018. Den globale vækst er faldende, hvilket også kan have en effekt på danske virksomheder.

Den danske økonomi er dog stadig i fin form. Der kan observeres en årlig vækstrate i BNP i 3. kvartal 2019, som ligger lige over 2 %. Det skal bemærkes, at aktivitetsniveauet i dansk industri stadig er højt, selvom det er aftagende. En ny analyse fra Dansk Industri (DI) viser, at danske virksomheders forventninger ikke er så positive som før. Dette er, sammen med andet, et resultat af en afmætning i de vigtigste eksportmarkeder, særligt nedgangen i tysk industri, har dæmpet forventningerne.  

Forventningerne for fremtidens vækst

Den samme tendens kan observeres, når man ser på erhvervstillidsindikatoren. Hvilket er et mål for forventningerne for fremtidens vækst. Indikatoren tager industri-, byggeri-, detail- og serviceindustrien i betragtning. På trods af afmatningen den globale økonomi, er det vores forventning, at dette segment vil blive drevet frem af den strukturelle udvikling, hvor e-handlen stiller store krav til logistik.  

Nyhedsbrev Sign up
Industri og logistik Analyser Læs mere
Analyse Oversigt Klik her