Covid-19 påvirker efterspørgslen efter kontorlejemål

lejeniveauet er meget vigtigere nu, grundet Covid-19

I disse hårde tider, hvor virksomhedernes samlede økonomi og den enkelte virksomheds økonomi er sårbare, står det yderligere klart at der er stor fokus på lejeniveauet.

75% af de adspurgte er enige eller meget enige i at lejeniveauet er meget vigtigere nu, grundet Covid-19. Beliggenhed af lejemål, arbejdsmiljøet, faciliteter og funktionalitet har ligeledes en stor betydning for virksomhederne i forbindelse med COVID-19’s indflydelse på økonomien. Fremadrettet vil virksomhederne derfor søge efter nye lejekontrakter, som opfylder deres nuværende krav.

Fleksibilitet og funktionalitet

De nye præferencer i forbindelse med den fysiske arbejdsplads, faciliteter og funktionalitet, er primært fleksibiliteten til at udvide eller nedskære. Derudover er det vigtigt for virksomhederne at reducere berøring af kontaktoverflader, hvilket kan ses på baggrund af, at mere end en fjerdedel mener at det er vigtigt med bl.a. en automatisk døråbner, sensor sporing og signalering om hvorvidt antallet af medarbejdere på kontoret, overstiger den anbefalede mængde.

Digitale løsninger er en nødvendighed

Virksomhederne oplever udfordringer med videomøder, IT og ledelse af teams. Det er i tråd med vores forventninger om, at virksomhederne kæmper med implementeringen af digitale løsninger under COVID-19, fordi de har følt sig tvunget til at bruge dem, da det har været en nødvendighed. Gennemførelsen af nye digitale løsninger indebærer, at man kommer igennem alle de problemer, der vil opstå i gennemførelsesperioden. Det er ikke en dans på roser, men når det er blevet gennemført og vedtaget, er det sandsynligvis der for at blive.

Mangel på social kontakt

I kategorien ”andet” nævner nogle af virksomhederne at desinfektion tilgængelighed, god ventilation, flere toiletfaciliteter, justerbare skriveborde, samt hvilesteder for de ansatte, er blevet vigtigere. Desuden nævner nogle i kategorien "andet", at der i covid-19-perioden, har været mangel på social kontakt- hvilket har ført til, at medarbejderne ikke har været i kontakt med alle teammedlemmer. Dette er en hindring og en stor udfordring når det kommer til fjernarbejde.

En stor social forandring er på vej i samfundet

Størstedelen af virksomhederne (62 %) forventer, at de langsigtede strukturelle ændringer af COVID-19 vil resultere i mere opmærksomhed på livskvaliteten, herunder den måde, vi arbejder på, mobilitet, offentlige rum og arbejdspladser. Det forventes at virksomhederne vil fokusere mere på disse områder i fremtiden, derfor kan deres efterspørgsel efter kontorlejemål ændre sig i takt med de nyopståede behov. 44 % af virksomhederne mener, at en stor social forandring er på vej i samfundet, hvilket også vil påvirke strukturen af organisationer. Dette er i overensstemmelse med ovennævnte.

62 % mener, at mere opmærksomhed rettes mod livskvalitet.

Når man ser på de forventede ændringer i organisationer efter COVID-19, viser det, at 73 % af virksomhederne forventer, at deres medarbejdere arbejder mere hjemmefra i fremtiden.

I den forbindelse ønsker 60 % også at bruge digitale løsninger til at udføre deres normale opgaver.

En nærmere undersøgelse viser, at 62 % af de virksomheder som mener, at der vil være mere opmærksomhed rettet mod livskvaliteten, herunder den måde, vi arbejder på, mobilitet, offentlige rum og arbejdsmiljø, mener også, at vi vil tilpasse os fremtidige krav ved at arbejde mere hjemmefra. Dette er i overensstemmelse med vores og den generelle formodning om, at COVID-19 har fremskyndet tendensen til at arbejde hjemmefra og implementere digitale løsninger.

 

Vil du vide mere?

Rapporter Læs mere >>
Strategisk Analyse Læs mere >>
Nyhedsbrev - Analyser Tilmeld >>