Fleksibilitet og beliggenhed er vigtige faktorer for kontorlejere

Fleksibilitet og beliggenhed er vigtige faktorer for kontorlejere

De seneste år har antallet af ledige kontorer været faldende, men i 2019 oplevede kontormarkedet en mindre stigning i tomgangen, og lige nu er tomgangsniveauet på 6,6 % for Københavns by, hvilket er lavere end det nationale niveau på 7,6 %, og tomgangsniveauet for Storkøbenhavn er på 11,6 %. 

Fleksibilitet og beliggenhed sættes øverst på dagsorden, når potentielle kontorlejere er på udkig efter nye kontor til leje. Dette gør sig gældende for så vidt de kontraktuelle forhold samt de fysiske rammer. Det er svært at opnå en længere uopsigelighed på mindre lejemål, som er længere end 2-3 år. For større lejemål over 1.000 kvadratmeter er det svært at opnå mere end 5 år. Dermed eksponerer udlejer sig over for en større konjunkturrisiko. Ejendomsejerne forsøger at tilpasse sig denne udvikling ved at inddele ejendommene i mindre og mere fleksible kontor til leje med flere fællesfaciliteter. 

Dermed forsøges den øget kontraktuelle risiko at minimeres fra udlejerens side – ved at ændre de fysiske rammer så vidt muligt. Der ses dog også den generelle tendens for alle større byer, at kontorejendomme handles til et del lavere afkast end førhen. Dette kan måske forklares ved en forventning om et øget markedslejeniveau på længere sigt grundet urbanisering.  

Større lejemål indrettes til mindre enheder

Mindre kontor til leje i størrelsen 300-500 kvadratmeter i en af de større byer forventes i stor grad at have en relativ lav tomgangsrisiko, og i nogle tilfælde opfattes sammenligning med boliglejemål – dog vurderes risikoen stadig større for kontorejendomme grundet det større udbud. Større lejemål kan med fordel indrettes til mindre enheder, der nemt kan opdeles og dermed tilpasses potentielle lejeres behov og dermed i større grad imødegå kundens behov om øget fleksibilitet. 

 

Nyhedsbrev - Analyser Tilmeld >>
Udlejede kontorlejemål Se ejendomme >>
Newsec Advisory Kontakt os >>