Københavnsområdet stod for 60 pct. af boliginvesteringerne

Bolig ledighed

Tomgangen i boligudlejningsejendomme steg, ifølge EjendomDanmark, i 2020. På landsplan steg den arealmæssige tomgang fra 4,7 pct. i starten af 2020 til 4,9 pct. i starten af 2021. Både stigningen og niveauet var dermed begrænset, hvilket også var tilfældet i de fleste større byer.

I Københavns centrum udgjorde de ledige boligarealer 6 pct. ved årets begyndelse, men tendensen er nedadgående. I resten af København lå tomgangen på 4,3 pct., og er også nedadgående.

bolig ledighed

Demografien øger efterspøgslen i de store byer

Der er et underliggende demografisk betinget behov for boliger i de store byer, som må forventes at give sig udslag i fortsat høj efterspørgsel efter bl.a. lejeboliger. Da der samtidig er tegn på, at de senere års høje byggeaktivitet er aftagende, kan det medføre mangel på boligudbud og faldende tomgang i visse områder af landet.

Hertil kommer, at de kraftigt stigende ejerboligpriser betyder, at lejeboliger ofte fremstår som et attraktivt alternativ.

Fremadrettet ventes stigende disponible husstandsindkomster, høje ejerboligpriser og demografien at øge efterspørgslen efter lejeboliger. Tomgangen er lav i københavnsområdet og flere større byer, og den forventes at falde i 2021.

Stigende lejeniveauer i de store byer

Lejeniveauerne for primære boligudlejningsejendomme med fri markedsleje er stigende i København og de fleste større byer. I det centrale København ligger lejen omkring 2.100 kr. pr. kvm., og 1.600-2.000 pr. kvm. i andre dele af byen. I Aarhus er niveauet omkring 1.400-1.700 kr. pr. kvm., og 1.250-1.450 kr. pr. kvm. i de større provinsbyer.

Forsat høj efterspørgsel i 2021 ventes at presse lejeniveauerne yderligere op i 2021.

Boligleje i København

Boliginvesteringernes andel er faldet i 2021

Boligsegmentet har i en årrække været det største. I 2020 stod handlen med boligejendomme for 53 pct. af den samlede transaktionsværdi. I 1. kvartal 2021 blev der handlet boligejendomme for 6,4 mia. kr., svarende til 34 pct. af kvartalets samlede investeringer. Det var en væsentlig lavere andel end normalt, men boligsegmentet fastholdt dog stadig førstepladsen, som den mest handlede ejendomstype.

Boligtransaktioner

Færre udenlandske investorer i 1. kvartal

Køberne af boligejendomme var i 2020 ca. 50/50 fordelt på danske og udenlandske investorer. I 2021 er den udenlandske indflydelse faldet. De udenlandske investorer stod for 27 pct. af boliginvesteringerne i 1. kvartal.

Københavnsområdet stod for 60 pct. af boliginvesteringerne

Handlen med boligejendomme var meget koncentreret til københavnsområdet, der tegnede sig for 60 pct. af investeringerne i 1. kvartal 2021. Aarhus, Aalborg, Odense og byerne i Trekantsområdet stod for 23 pct., mens 18 pct. var fordelt på resten af landet.

Udsigt til fortsat lave afkast i 2021

Afkastet for primære boligudlejningsejendomme med fri markedsleje i det centrale København ligger omkring 3,5 pct., og 3,75-4,25 pct. i andre dele af byen. I det centrale Arhus ligger afkastet omkring 3,75 pct., mens niveaeut er omkring 4,0-4,5 pct. i de øvrige store provinsbyer.

Lave renter, stigende leje, lav tomgangsrisiko og solid demografisk betinget efterspørgsel efter boliger kan presse afkastet på boligudlejningsejendomme yderligere ned i københavnsområdet og landets større byer i 2021.

Afkast på boligudlejningsejendomme

Leje og afkast for butiksejendomme

Det danske ejendomsmarked 2021

Vil du vide mere om markedet for investeringsejendomme? Vores rapport er relevant for både lejere, ejendomsejere og investorer, da den handler om emner inden for bl.a. afkastniveauer, lejeniveauer, store transaktioner og forventningerne til udviklingen på ejendomsmarkedet. Rapporten tilgås via linkene her.

Vil du vide mere?

Analyser Læs mere>>
Rapporter Læs mere >>
Newsec Advisory Kontakt os >>
Ejendomme til salg / leje Søg ejendomme>>