Odense oplever et massivt overudbud af boliger

I 2019 blev 130.000 m2 leveret, hvilket svarer til et massivt overudbud

Befolkningen vokser i Odense, hvor befolkningstilvæksten er drevet svagt af en positiv nettotilflytning, en høj fødselsoverskud og tilvandring.
 
Odense har i dag 205.000 indbyggere, der forventes at stige til 223.000 i 2030 svarende til en gennemsnitlig stigning på 1.600 individer pr. år, hvor ca. 600 af disse kommer fra et fødselsoverskud. Den gennemsnitlige årlige efterspørgsel er på 76.000 m2 ved antagelse om, at hvert individ i gennemsnit bruger 49 m2. Dette er en antagelse, der med stor sandsynlighed ikke holder i virkeligheden, da nybyggeri opføres i mindre enheder end den gamle masse. Derfor er efterspørgslen med stor sandsynlighed lavere end estimeret.   
 

Over de sidste 5 år er der gennemsnitlig blevet leveret 69.000 m2 pr. år, hvilket er tæt på det efterspurgte kvadratmeter i Odense. I 2019 blev 130.000 m2 leveret, hvilket svarer til et massivt overudbud. Samtidig er der 90.000 m2 bolig under opførsel, hvilket også vil medføre et overudbud i 2020. Et så stort overudbud, som svarer til det dobbelte af det efterspurgte, vil tage tid at absorbere. Der er blot 38.000 m2 tilladt byggeri i 2019. Det massive overudbud i 2019 og 2020 forventes at få tomgangsniveauet til at stige og påvirke huslejeniveauet i nedadgående retning de kommende år.  

Vil du vide mere?

Analyser Læs mere>>
Nyhedsbrev Tilmeld >>
Ejendomme til salg / leje Søg ejendomme>>