Commerciel due diligence

Strategic Analysis

Commerciel due diligence

Baggrund

En henholdsvist stor britisk og tysk ejendomsinvestor ønskede at erhverve en ejendomsportefølje med majoriteten af aktiver beliggende i Tyskland og cirka 20 procent af aktiverne i Danmark. Disse skulle køber have værdiansat på markedskonforme vilkår samt undersøgt mulighederne for forskellige exitstrategier efter en 3-5-årig periode.

Udfordring

Mens Tyskland er et langt større marked for især logistik- og industri ejendomme med en lang række referencer for forskellige nichemarkeder, er der i tertiære områder begrænset information om visse typer ejendomme. Udfordringen var derfor dels at undersøge afsætningsmulighederne for aktiverne og viderekommunikeret informationsbegrænsningerne til kunden.

Løsning og resultat

Gennem undersøgelser, dataindsamling og interviews med andre investorer, brugere og interessenter blev den kommercielle due diligence gennemført og samlet i en overskuelig rapport, hvor ejendommene blev værdiansat på markedskonforme vilkår, og forskellige scenarier for en exitstrategi for hver enkelt ejendom blev udformet, så køberne kunne få en realistisk fornemmelse af genudlejningsmulighederne samt efterspørgslen for ejendommene.

  • Resumé Skræddersyet rapport for internationale investorer
  • Beliggenhed Hele landet, men primært Region Syddanmark
  • Kunde Internationale ejendomsinvestorer
  • Status 2018
  • Serviceydelser Strategisk analyse

Kontakt

Morten Jensen Adm. direktør, Seniorpartner, MRICS Registered Valuer, E-MBA, Statsaut. revisor +45 51 68 78 88