• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Boligmarkedet Maj 2023

Høj befolkningstilvækst skaber mere efterspørgsel efter boliger i landets store byer.

Fra rapporten

Lejemarked

Høj befolkningstilvækst skaber merefterspørgsel efter boliger i landets store byer. Danmarks befolkning blev forøget med 59.000 personer i 2022, svarende til en vækst på 1,0 pct. I København (1,4 pct.), Aarhus (1,8 pct.) og Vejle (1,6 pct.) voksede befolkningen endnu hurtigere. I Odense (0,9 pct.) og Aalborg (0,7 pct.) voksede befolkningen relativt langsommere.

Tomgang – Antallet af ledige private udlejningsboliger er faldet i København. I Københavns centrum stod 4,3 pct. tomme ved starten af 2023 mod 5,6 pct. i starten af 2022. I det øvrige København faldt tomgangen til 2,0 pct. I Aarhus, Odense og Trekantområdet steg tomgangen, mens den forblev nogenlunde uændret i Aalborg.

Byggeri – Den forskellige udvikling i tomgangen skal bl.a. ses i lyset af boligbyggeriet. Der blev bygget knap 40.000 boliger på landsplan i 2022. Det er det højeste antal nybyggede boliger i Danmark siden 1976. I København faldt byggeaktiviteten med 26 pct. i forhold til 2021 og lå under gennemsnittet for femårsperioden 2017-2021. Samme faldende udvikling sås i Aalborg. I Aahus, Odense og Trekantområdet steg byggeriet med hhv. 42 pct., 47 pct. og 17 pct.

I København har byggeriet undergået et markant skift i retning af flere boliger til unge mennesker og studerende. Til gengæld bygges der færre lejligheder. I 2022 blev der bygget over 800 kollegieboliger, der dermed udgjorde 20 pct. af det totale boligbyggeri i København. Til sammenligning blev der bygget 2.900 lejligheder, svarende til 70 pct. af boligbyggeriet, hvilket er en atypisk lav andel. I 1. kvartal 2023 var andelene hhv. 50 pct. kollegieboliger og 47 pct. lejligheder.

Leje – Huslejen i private boligudlejningsejendomme med fri markedsleje har været stigende i København og de fleste større byer i en årrække, og den tendens er fortsat i 2023.

I 1. kvartal 2023 lå lejen i de bedste boligudlejningsejendomme i det centrale København på omkring 2.300 kr. pr. m2 og på 1.900-2.250 kr. pr. m2 i andre dele af byen. Huslejen i ejendomme af mere standardmæssig kvalitet lå typisk i et interval på 1.600-2.000 kr. pr. m2. I Aarhus var niveauet omkring 1.725 kr. pr. m2 og 1.300-1.475 kr. pr. m2 i landets andre store byer.

Investeringsmarked

Transaktionsværdi – Boliger har været den mest omsatte ejendomstype på det danske investeringsmarked i mange år og har i gennemsnit stået for halvdelen af den samlede transaktionsaktivitet siden 2017.

I 2022 blev der handlet boligejendomme for 35 mia. kroner. Det var 27 pct. lavere end rekordåret 2021. Tilbagegangen skyldtes et markant fald i handlen med boligejendomme i 2. halvår. I 1. kvartal 2023 lå investeringerne i dette segment 84 pct. lavere end i 1. kvartal 2022. Det betydelige fald i boligtransaktionerne var den væsentligste årsag til nedgangen i den samlede investeringsaktivitet. Der blev handlet ejendomme for 2 mia. kr. i 1. kvartal 2023.

Internationale købere bidrager i høj grad til den høje investeringsaktivitet. I 2022 tegnede de sig for 61 pct. af den samlede transaktionsværdi i dette segment. I 2021 var andelen 56 pct. I 1. kvartal 2023 stod der udenlandske købere bag 44 pct. af boligtransaktionerne. Der er sket en ”internationalisering” af de udenlandske købere. I årene 2017-2020 stod nordiske investorer i gennemsnit for 70 pct. af de udenlandske boliginvesteringer. I 2021 var de nordiske køberes andel faldet til 40 pct., i 2022 var den reduceret yderligere til 12 pct., og i 1. kvartal 2023 var den 2 pct.

I 2022 faldt de nordiske investorers opkøb markant (-77 pct. i forhold til 2021), mens ikke-nordiske internationale investorer forøgede investeringsaktiviteten med 7 pct. Dog har der siden 4. kvartal 2022 også været tilbagegang i investeringerne fra denne gruppe.

Udenlandske køberes store rolle i investeringsaktiviteten skyldtes deres involvering i de fleste af de mange store transaktioner på over 100 mio. kr. Nogle af de aktive udenlandske købere af store boligejendomme i 2022 var Orange Capital Partners, Patrizia, Xior, Aviva Investors samt DWS.

Københavnsområdet tiltrækker normalt størstedelen af boliginvesteringerne i Danmark. I 2022 var 60 pct. af transaktionsværdien lokaliseret her. Aarhus, Odense, Aalborg og Trekantområdet stod tilsammen for 10 pct., mens resten af landet tegnede sig for 30 pct.

Afkast – Afkastet på boligudlejningsejendomme har været faldende over en længere periode. Den nedadgående udvikling ophørte i 2022, og afkastniveauet begyndte at stige i foråret 2022.

Stigningen vurderes at have været størst for tertiære boligudlejningsejendomme (ejendomme med en kvalitet og beliggenhed under standard og med betydelig udlejningsrisiko). For disse er afkastet steget 0,25-0,75 procentpoint. For sekundære ejendomme er afkastet ca. 0,20-0,75 procentpoint højere, mens primære ejendomme er steget omkring 0,15-0,70 procentpoint.

Afkastet for primære boligudlejningsejendomme med fri markedsleje i det centrale København lå i 1. kvartal 2023 omkring 3,45 pct. og på 3,50-3,80 pct. i andre dele af byen. Afkastet for boligudlejningsejendomme af mere sekundær kvalitet lå omkring 4,00-4,50 pct. Afkastet på primære ejendomme i det centrale Aarhus lå på omkring 3,70 pct. og på 4,35-4,80 pct. i andre store provinsbyer.

Detaljer

Udgivelsesdato

230501

Sprog

Danish

Tags

Seneste rapporter og analyser

Få de seneste nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig for at få opdateringer og relevante nyheder fra Newsec. Vi vil ikke kontakte dig oftere end nødvendigt.

Hold dig opdateret på ejendomsmarkedet

Tilmeld dig og modtag Newsec Advisorys nyheder om erhvervs- og investeringsejendomme, markedsrapporter og seminarinvitationer på e-mail.

Newsec Advisory News