• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Detailmarkedet Maj 2023

Privatforbrug og detailsalg faldt mærkbart i 2022. Det presser detailhandlen, og i 4. kvartal ramte konjunkturindikatoren for branchen et rekordlavt niveau.

Fra rapporten

Privatforbrug og detailsalg faldt mærkbart i 2022. Det presser detailhandlen, og i 4. kvartal ramte konjunkturindikatoren for branchen et rekordlavt niveau.

Udlejning – Udlejningsaktiviteten aftog i København i 2022 sammenlignet med 2021, der var præget af høj aktivitet. Udlejningsaktiviteten aftog yderligere i 1. kvartal 2023.

Tomgang – Den svage udvikling i detailhandlen har ikke resulteret i voldsomme stigninger i omfanget af ledige butikker. På landsplan steg tomgangen marginalt fra 2,6 pct. ved starten af 2022 til 2,7 pct. i starten af 2023. I 1. kvartal 2023 steg den yderligere til 2,9 pct. I København by steg udbuddet af ledige butikker fra 2,2 pct. til 2,6 pct. i 2022, og til 2,8 pct. i 1. kvartal 2023. Ledigheden er også steget i landets øvrige store byer til 2,7 pct. i Aarhus, 1,9 pct. i Aalborg og 4,5 pct. i Odense.

Leje – Lejeniveauerne for butikslokaler har været faldende i en længere årrække i de fleste større byer, herunder også i København. Efter en kortvarig stabilisering fra midten af 2021 begyndte lejen atter at komme under pres i midten af 2022.

På de centrale beliggenheder i det indre København lå den primære butiksleje i 1. kvartal 2023 omkring 19.000-20.000 kr. pr. m2. Butiksleje på dette niveau ses dog kun i et fåtal af de mest attraktive ejendomme på, og omkring, Strøget. I andre dele af byen lå lejen typisk mellem 1.950-3.550 kr. pr. m2. I det centrale Aarhus var niveauet knap 6.000 kr. pr. m2, mens det i andre større provinsbyer lå i et interval på 3.000-5.000 kr. pr. m2.

Transaktionsværdi – Efter en årrække med faldende investorinteresse for detailejendomme var der fremgang i 2021 og 2022. I 2022 blev der solgt ejendomme for 15 mia. kr., hvilket var det højeste niveau i fem år. Alene i 4. kvartal blev der handlet detailejendomme for 7 mia. kr.

Den høje transaktionsværdi i 2022 skyldtes, at der blev gennemført nogle meget store handler med bl.a. stormagasiner, indkøbscentre samt porteføljer med dagligvarebutikker. Blandt de største handler i 2022 var Peek & Cloppenburgs erhvervelse af fire Magasinejendomme samt Jeudans køb af Galleri K. Handelsaktiviteten har indtil videre været meget begrænset i 2023 med transaktioner for kun knap 0,5 mia. kr. i årets 1. kvartal

Afkast – Afkastniveauet har været stigende siden starten af 2022. Stigningen vurderes at have været størst for tertiære ejendomme (ejendomme med en kvalitet og beliggenhed under standard og med betydelig udlejningsrisiko). For denne type ejendomme er afkastet steget med 0,25-1,00 procentpoint. For sekundære ejendomme er afkastet 0,25-0,85 procentpoint højere, mens det typisk er steget med 0,20-0,65 procentpoint for primære ejendomme.

Afkastet for primære butiksejendomme lå i 1. kvartal omkring 3,80 pct. i det centrale København og på 4,75-6,00 pct. i andre dele af byen. I det centrale Aarhus lå afkastet på primære butiksejendomme på omkring 4,75 pct. og på 5,35-6,10 pct. i de øvrige større provinsbyer.

Detaljer

Udgivelsesdato

230501

Sprog

Danish

Seneste rapporter og analyser

Få de seneste nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig for at få opdateringer og relevante nyheder fra Newsec. Vi vil ikke kontakte dig oftere end nødvendigt.

Hold dig opdateret på ejendomsmarkedet

Tilmeld dig og modtag Newsec Advisorys nyheder om erhvervs- og investeringsejendomme, markedsrapporter og seminarinvitationer på e-mail.

Newsec Advisory News