• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Ejendomsinvesteringer April 2023

Der blev handlet ejendomme for 76,3 mia. kr. i 2022. Det var 21 pct. under rekordåret 2021, men tæt på det gennemsnitligt niveau i femårsperioden 2017-2021.

Fra rapporten

Transaktionsværdi – Der blev handlet ejendomme for 76,3 mia. kr. i 2022. Det var 21 pct. under rekordåret 2021, men tæt på det gennemsnitligt niveau i femårsperioden 2017-2021. Investeringsaktiviteten var høj i årets første halvdel, men bremsede kraftigt op i anden halvdel. I 4. kvartal blev der handlet ejendomme for 16,4 mia. kr., hvilket var markant lavere end normalt og en tilbagegang på 47 pct. sammenlignet med samme periode 2021.

Investorerne havde i 2022 størst interesse for boligudlejningsejendomme, der tegnede sig for 47 pct. af transaktionsværdien, svarende til 35,8 mia. kr. Det var 30 pct. lavere end 2021. Tilbagegangen skyldtes et markant fald i handlen med boligejendomme i 2. halvår. I 4. kvartal 2022 lå investeringerne i dette segment 84 pct. lavere end 4. kvartal 2021. Det betydelige fald i boligtransaktionerne var den væsentligste årsag til nedgangen i den samlede investeringsaktivitet.

Handlen med industriejendomme lå på et højt niveau med investeringer for 11,7 mia. kr., svarende til 15 pct. af den samlede transaktionsværdi i 2022. Handlen med industriejendomme var livlig i første halvdel af 2022, men faldt mærkbart fra midten af året.

Der blev solgt kontorejendomme for 9,5 mia. kr. i 2022, hvilket var 40 pct. lavere end i 2021. Kontorsegmentets andel af det samlede marked for investeringsejendomme har været faldende i en årrække. Fra 2019 til 2022 faldt markedsandelen fra 32 pct. til 12 pct. I 4. kvartal blev der handlet kontorer for 2,4 mia. kr. Det var 44 pct. lavere end i samme periode 2021.

Investorernes interesse for detailejendomme steg i 2022, hvor den samlede transaktionsværdi endte på 14,6 mia. kr. Det var det højeste niveau siden 2017 og en stigning på 83 pct. i forhold til 2021. Detailejendomme udgjorde 19 pct. af den samlede transaktionsværdi, og segmentet blev det næststørste efter boliger. Den positive udvikling startede i 2. kvartal, men det var især et stærkt 4. kvartal med investeringer for over 7 mia. kr., der løftede segmentet så markant i 2022.

Internationale investorer har øget deres tilstedeværelse på det danske marked i de senere år og stod i 2022 for 59 pct. af den samlede transaktionsværdi. I 2017 var andelen på 18 pct.

Der er sket en ”internationalisering” af de udenlandske købere. Før 2021 stod nordiske investorer typisk for 50-70 pct. af de udenlandske investeringer. I 2021 var de nordiske køberes andel på 35 pct., og i 2022 var den reduceret til 23 pct.

Nedgangen i investeringsaktiviteten i 2022 skyldtes, at danske og nordiske investorer mindskede deres opkøb af ejendomme med hhv. 33 pct. og 40 pct. Udenlandske købere udenfor Norden øgede derimod deres investeringer med 9 pct. I 4. kvartal var der dog også tilbagegang i transaktionerne for denne investorgruppe.

De internationale investorers interesse var primært rettet mod boligudlejningsejendomme med 48 pct. af de udenlandske opkøb i dette segment. Der var dog en klar bevægelse væk fra boliger mod detail- og industriejendomme, der i 2022 tegnede sig for hhv. 23 pct. (4 pct. i 2021) og 19 pct. (16 pct. i 2021). Kontorejendomme tegnede sig for kun 6 pct. af de udenlandske opkøb.

Københavnsområdet (København by og Københavns omegn) står normalt for omkring halvdelen af den samlede transaktionsværdi i Danmark. I 2022 blev der handlet ejendomme for 41 mia. kr. i Københavnsområdet, svarende til 54 pct. af den samlede transaktionsværdi. Der blev handlet ejendomme for 29 mia. kr. i Københavns by, og for 12 mia. kr. i Københavns omegn.

Investeringsaktiviteten i landets øvrige store byer var relativt lav. Aarhus, Odense, Aalborg og Trekantområdet tegnede sig tilsammen for 10 pct. af transaktionsværdien, mens resten af landet stod for 36 pct.

Detaljer

Udgivelsesdato

230401

Sprog

Danish

Seneste rapporter og analyser

Få de seneste nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig for at få opdateringer og relevante nyheder fra Newsec. Vi vil ikke kontakte dig oftere end nødvendigt.

Hold dig opdateret på ejendomsmarkedet

Tilmeld dig og modtag Newsec Advisorys nyheder om erhvervs- og investeringsejendomme, markedsrapporter og seminarinvitationer på e-mail.

Newsec Advisory News