Persondatapolitik for Newsec Service

PERSONDATAPOLITIK FOR BRUGERE AF NEWSEC SERVICE

Når du anvender Newsec Service skal du indtaste en række personoplysninger, som vi indsamler for at kunne behandle din ordre. Inden vi må behandle dine oplysninger, skal vi gøre dig opmærksom på en række detaljer om hvordan vi behandler dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse. Du kan læse mere her:

1. Hvem er dataansvarlig og hvordan kontakter du os?

Såfremt du er lejer eller beboer i en af os administreret udlejningsejendom eller medlem eller beboer i en af os administreret forening, vil det være din udlejer eller forening, der er dataansvarlig for behandlingen, mens vi er databehandler.
Er du leverandør eller anden tredjepart og ikke vores kundes kunde, er Newsec dataansvarlig.

Du kan i begge tilfælde kontakte Newsec Property Asset Management vedrørende vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til os.
Newsec Property Asset Management Denmark A/S
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby
CVR-nr.: 25 32 62 96
Telefon: + 45 45 26 01 02
Mail: persondata@newsec.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din ordre.
Vores behandling af dine personoplysninger er som regel enten baseret på en interesseafvejning eller er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den Dataansvarlige, jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1 b) eller f). Behandlingen kan også være nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1 c), fx udlejers vedligeholdelsespligt, der følger af lejelovgivningen.

Når vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, er det legitime interesse, der begrunder behandlingen, at din ordre ikke ville kunne behandles uden disse oplysninger.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Beskrivelse af hvad der skal laves, samt evt. billede

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Ordrestyring og Jublo, som er udbyder af det sagsstyringsværktøj og den online platform, der anvendes til serviceportalen.
  • Leverandører, herunder håndværkere, der skal udføre ordren.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi modtager oplysningerne direkte fra dig i forlængelse af at du angiver dem i Newsec Service portalen.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi bl.a. vil lægge vægt på om:

  • det fortsat er relevant at behandle dine personoplysninger som led i vores behandling af ordren.
  • vi fortsat er forpligtet til at behandle dine personoplysninger som led i vores dokumentationspligt over for det offentlige eller vores kunder.
  • om mulige retskrav, der følger ordren er forældet.

når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
For nærmere oplysning om dine rettigheder, herunder anmodning om udøvelse heraf, kan vi henvise til:
Newsec Property Asset Managements politik vedrørende registreredes rettigheder