Persondatapolitik for Newsec Service

I Newsec Property Asset Management Denmark A/S (Newsec) tager vi beskyttelsen af personoplysninger alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne politik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger i Newsec Service. 

1. Hvem er dataansvarlig og hvordan kontakter du os?

Hvis du er lejer eller beboer i en udlejningsejendom, som Newsec administrerer, eller medlem eller beboer i en forening, som Newsec administrerer, vil det være din udlejer eller forening, der er dataansvarlig for behandlingen, mens vi er databehandler. Hvis du er leverandør eller anden tredjepart og ikke vores kundes kunde, er Newsec dataansvarlig.

Du kan i begge tilfælde, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik eller Newsecs generelle behandling af personoplysninger, kontakte vores Compliance Officer ved at skrive til Newsec Property Asset Management Denmark A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby, att.: Compliance Officer eller ved at sende en mail til persondata@newsec.dk. Du kan også kontakte vores Compliance Officer telefonisk på +45 45260102

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du anvender Newsec Service skal du indtaste en række (person)oplysninger, som vi indsamler for at kunne behandle din ordre. Vi behandler primært dine personoplysninger i medfør af Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b) for at kunne behandle din ordre og administrere den tilhørende kontrakt eller i medfør af Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c) for at sikre overholdelsen af en retlig forpligtelse, eksempelvis udlejers vedligeholdelsespligt, der følger af lejelovgivningen. Derudover kan enkelte af vores behandlinger foretages i medfør af Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f) og være baseret i vores eller udlejers legitime interesse i at optimere administrationen og håndteringen af din ordre, men i så fald kun, hvor det er vurderet, at denne legitime interesse ikke overskrides af dine interesser eller rettigheder. Du er velkommen til at bede om nærmere information om denne afvejning.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Beskrivelse af hvad der skal laves, samt evt. billede

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver kun dine personoplysninger til vores egne (under)databehandlere samt til de relevante leverandører af din ordre, herunder eksempelvis de håndværkere, der skal udføre ordren. 

Når vi deler personoplysninger med vores leverandører / (under)databehandlere, sker det i medfør af Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f), fordi Newsec har en legitim interesse i at varetage eller optimere sin drift og administration, og kun hvor det er vurderet, at denne legitime interesse ikke overskrides af datasubjektets interesser eller rettigheder. Sådan deling sker kun på betingelse af, at vi først har indgået en (under)databehandleraftale med den pågældende (under)databehandler, og at de udelukkende behandler personoplysningerne under samme formål og betingelser, herunder efterlevelse af vores persondatapolitikker og sikkerhedskrav, som Newsecs egen behandling af personoplysningerne skal overholde. 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU og EØS eller en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag, og i så fald vil der ske orientering herom forinden overførslen.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi modtager oplysningerne direkte fra dig i forlængelse af, at du angiver dem i Newsec Service portalen.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når:

  • det ikke længere er relevant at behandle dine personoplysninger som led i vores behandling af ordren,
  • vi ikke længere er forpligtet til at behandle dine personoplysninger som led i vores dokumentationspligt over for det offentlige eller vores kunder, og 
  • når mulige retskrav, der følger ordren, er forældede

8. Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen nogle særlige rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger.
For nærmere oplysning om dine rettigheder, herunder anmodning om udøvelse heraf, kan vi henvise til:

Newsec Property Asset Managements politik vedrørende registreredes rettigheder

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik eller Newsecs generelle behandling af personoplysninger eller ønsker at udøve en af dine ovennævnte rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte Newsecs Compliance Officer ved at skrive til Newsec Property Asset Management Denmark A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby, att.: Compliance Officer eller ved at sende en mail til persondata@newsec.dk