Medlemskaber

Om os


Newsec Advisory er certificeret af Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). RICS har verdens førende professionelle standarder inden for projektudvikling, ejendom og byggeri og certificering af virksomheden kræver RICS-medlemskab for halvdelen af direktionen eller ledelsen.

 

Newsec Advisory er medlem af Foreningen Erhvervsmæglerbasen F.M.B.A., der driver Ejendomstorvet.dk. Ejendomstorvet.dk er Danmarks største online database for erhvervsejendomme og erhvervslokaler, og alle vores sager markedsføres på Ejendomstorvet.dk. På Ejendomstorvet.dk finder du mere end 10.000 erhvervsejendomme og erhvervslejemål.

Newsec Advisory er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), som er brancheforening for statsautoriserede ejendomsmæglere i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1912 og har til formål at varetage medlemmernes (MDE) erhvervsmæssige og branchemæssige interesser.

Newsec Advisory er medlem af Ejendomsforeningen Danmark (ED). ED er den professionelle erhvervsorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. ED varetager medlemmernes interesser, og foreningens medlemmer dækker ca. 85% af det professionelle ejendomsmarked.

 

Newsec Advisory er medlem af Byggesocietetet, som er hele branchens organisation, og indsamler og formidler viden om byggesektoren, arrangerer netværksgrupper, debatterer aktuelle sager og kommer med høringssvar til nye lovforslag. Byggesocietetets anbefalinger bliver hørt i både Folketing, Folketingsudvalg, Regioner og Kommuner.