Logistikvirksomheder vil gerne ligge tæt på de større byer

26. november 2018, Newsec Advisory A/S

Adgang og tilgængelighed er vigtigt for produktionslogistik og lagerfaciliteter. Store logistikejendomme, tæt på de større byer, er i høj efterspørgsel.

Ejendomme med kort afstand fra lageret til kunden, uanset om det er B2B eller B2C, gør det muligt for virksomheder at tilpasse sig hurtigt til forandrede forbrugsmønstre og krav. E-handel er den vigtigste drivkraft for logistik- og lagermarkedet, da onlinehandel fortsat vokser og giver incitament til investeringer i smarte og moderne løsninger, der matcher kravene til virksomhedernes behov.

De seneste tal for Københavns omegn viser en arealmæssig tomgang på 3,4%, som har været faldende de seneste år. Til sammenligning er den landsdækkende tomgang cirka 2,0%, hvilket er meget lavt. Man bør være forsigtig i fortolkning af tomgangstal i Danmark, da det kun er et udtryk for antallet af kvadratmeter i udbud. Den reelle tomgang kan være højere i forhold til disse tal, hvis der medregnes både udbud og tomme ejendomme, som ikke er i udbud.

Lejeniveauer for logistik- og lagerejendomme varierer og afhænger af markedsefterspørgslen. Nybyggede og ledige ejendomme, der er velegnede til industrielle og logistiske formål, tæt på gode transportløsninger, er svære at finde. Efterspørgslen blandt tredjepartsbrugere er begrænset for logistiske ejendomme med enten ældre faciliteter eller som er målrettet virksomheder, der opererer på et nichemarked. I den sammenhæng vælger mange virksomheder at investere i udviklingsprojekter og købe tomme grunde for at bygge nyt.

Nogle investorer leder efter alternative placeringsmuligheder, for eksempel i Nordsjælland eller sekundære områder af Jylland. Mens mange udenlandske investorer ser det meste af Sjælland som Storkøbenhavn, er opfattelsen anderledes med danske virksomheder og investorer, der oftest ikke søger længere væk end Greve, Taastrup eller Ballerup.

Svag stigning i markedslejen

Markedslejen for produktions-, logistik- og lagerejendomme har været en smule stigende de seneste to år. For nybyggede boliger i Storkøbenhavn er lejeniveauet mellem 550 - 600 kr. pr. kvadratmeter. Afhængigt af tilstanden, bygningens højde og ramper, er lejeniveauet for det eksisterende byggemateriale i gennemsnitlig stand 350 - 450 kr. pr. kvadratmeter. Afkastet afhænger af placeringen og varigheden af ​​lejekontrakten. Afkastkravet er 6,0% til 6,5% for primære ejendomme med lange kontrakter, 7,0 - 7,8% for gennemsnitlig lejelængde og 8,0 - 8,75% for under gennemsnittet.

I Østjylland er tomgangen stadig 3,1%. Afkastet spænder fra ca. 6,25% til 7,00% for de bedste ejendomme med lange lejekontrakter, 7,0 - 7,0% for middelejendomme og + 8% for under gennemsnittet. Lejeniveauet er stadig lavere i Østjylland sammenlignet med København på ca. 400 - 500 kr. pr. kvadratmeter til primære produktions- og logistikejendomme, og 300 kr. pr. kvadratmeter til sekundære ejendomme.

I det centrale Jylland og Trekantområdet oplever vi en stigende interesse fra danske såvel som udenlandske investorer i forhold til at investere i dette segment, da området er centralt beliggende i Danmark, hvorfra virksomheder hurtigt kan nå forbrugere over hele landet. Desuden er afkastet inden for disse områder i intervallet 7,0 - 8,5%, hvilket er attraktivt for investorer med større risikovillighed.

Kontakt