Attraktiv portefølje fordelt på tre selskaber

10. oktober 2018, Newsec Advisory A/S

Newsec Advisory har i øjeblikket adskillige ejendomsporteføljer i udbud. Én af dem er denne yderst interessante portefølje bestående af 12 ejendomme fordelt på tre selskaber, som overtages ved køb af porteføljen. Derudover tilbydes en attraktiv investeringspakke på non-recourse vilkår, og en udskudt skat på 7,1 millioner kroner følger med i købet, hvilket begrænser kravet til egenkapital.

Den samlede ejendomsportefølje udbydes til salg ved køb af alle aktierne i Merit Nordic Real Estate Group A/S og sælges dermed i udgangspunktet som en samlet selskabshandel.

Gunstig branchespredning

De 12 ejendomme er beliggende i Danmark, primært i store og velfungerende byer med et rigt by- og handelsliv og er alle fuldt udlejet eller under udvikling. Tilsammen tegner de et areal på 24.393 kvadratmeter og fordeler sig over flere forskellige brancher. Derved har porteføljen en favorabel risikospredning, idet den indeholder ca. 11% bolig og 89% blandet erhverv, som dækker butik, kontor, sundhedscenter, lager, showroom og værksted.

De 12 ejendomme er fornuftigt delt op på tre geografiske områder, hvor hvert af de tre anpartsselskaber ejer 4 ejendomme hver: Fyn & Fredericia – EP-Invest I ApS, Køge & Slagelse – Ejendomsselskabet Nytorv 10 ApS samt Næstved – Næstved Erhvervspark ApS.

To af ejendommene er eksempelvis velkørende lægehuse med forskellige speciallæger og fodterapeuter, en anden er en strøgejendom, der huser boliger og populære mærkevareforretninger og en tredje benyttes til kontor og showroom for Lauritz.com

Lav tomgang og stabile, tilfredse lejere

Tomgangen i bygningerne er meget begrænset og består generelt af gode, stabile lejere, som har boet i ejendommene i flere år. Med andre ord er lejertilfredsheden stor, og der modtages sjældent opsigelser på erhvervslejemålene, da man løbende har en god dialog med lejerne i forhold til at imødekomme deres behov.

Velholdte ejendomme og potentiel stor lejereserve

Alle ejendommene er erhvervet af sælger over de sidste 12-13 år og fremstår i flot vedligeholdelsesmæssig stand, hvor ejer har forestået renovering og vedligeholdelse såvel udvendigt som indvendigt. De veludviklede ejendomme rummer stadig gode optimeringsmuligheder og dermed mulighed for at øge investeringsafkastet, der pt. ligger på et gennemsnitligt afkast på ca. 6,18% for hele porteføljen.

Lejemålene er udlejet på markedskonforme vilkår, men i enkelte ejendomme forekommer der dog en del lejereserver.

Investeringsmarkedet vokser i provinsen

I første kvartal 2018 var andelen af den samlede aktivitet uden for København højere end andet kvartal 2018, hvor vi senest har set et stadigt stærkt københavnsk marked.

København er fortsat det største trækplaster, når det kommer til handler med investeringsejendomme. Vi har dog set en markant udvikling de seneste år, hvor investeringsvolumen uden for København er steget 81% fra 16 mia. kr. i 2016 til 29 mia. kr. i 2017.

Samtidig med at Danmarks samlede transaktionsvolumen slog rekord i 2017, steg andelen af investeringer uden for København mere end de københavnske investeringer. I 2016 udgjorde investeringer uden for København 25% af den samlede transaktionsvolumen på 64 milliarder, hvor tallet i 2017 lå på 33% af en total-volumen på 87 milliarder kroner.     

Tendensen til større investeringslyst i provinsen skyldes dels jagten på højere afkast og investorernes voksende risikokappetit. Investorerne holder sig dog oftest til de mest befolkede områder, og et væsentligt parameter er bylivsfaktoren i de områder, der investeres i.

Denne udvikling taget i betragtning gør Merit Nordic-porteføljen ekstra interessant, da hovedparten af ejendommene netop ligger i større provinsbyer, hvor handel og byliv trives.

Hvis du er interesseret i et prospekt, kontakt venligst Brian Tretow-Loof.

Investering og projektudvikling

Kontakt

Brian Tretow-Loof Senior Partner, Head of Large Cap +45 40 20 78 70