24. april 2018, Newsec Datea A/S

Newsec Datea skal sammen med entreprenørfirmaet KPC København og en række andre partnere stå at opføre og derefter drive og vedligeholde en ny kontorbygning til Banedanmark i Ringsted.

Bygningsstyrelsen har besluttet at tildele opgaven til et team med KPC København i spidsen. Teamet består derudover af Henning Larsens Architects, Midtconsult og Newsec Datea.

Projektet gennemføres som et offentligt-privat partnerskab (OPP). 

Opgaven omfatter bygningen af en ny kontorejendom på 9.200 kvadratmeter med plads til 340-360 medarbejdere og 167 parkeringspladser samt efterfølgende drift af bygningen i en 20-årig periode. 

Newsec Dateas opgave er at indgå som driftsherrerådgiver og efterfølgende have ansvaret for drift-og vedligehold af hele ejendommen – inklusive lejers arealer. Banedanmark er eneste lejer i bygningen.

Vandt over to andre teams

I konkurrencen om opgaven vandt KPC København-teamet over et team med MT Højgaard, Deas og Nord Architects og et team med A. Enggaard, Schmidt Hammer Lassen Architects og Niras.

Indgåelsen af den endelige kontrakt er betinget af de bevilgende myndigheders godkendelse. Byggeriet forventes at gå i gang i andet halvår 2018, og bygningen forventes at blive taget i brug af Banedanmark i begyndelsen af 2020.

Beslutningen om at flytte dele af Banedanmark til Ringsted blev truffet i forbindelse med regeringens første plan for geografisk flytning af statslige arbejdspladser. Den kommende kontorbygning kommer til at ligge ved Ringsted Station på arealer, som Banedanmark allerede ejer.