Drift & Vedligehold

Vi passer på din ejendom, som var den vores egen

Newsec har stor erfaring og ekspertise inden for drift og vedligeholdelse af ejendomme.

Vi kan levere alle typer af serviceydelser til din ejendom og sikre, at den daglige drift fungerer optimalt. Vores ejendomsmestre og driftsledere tager hånd om dine lejere, servicerer ejendommen både inde og ude og sørger for at holde din ejendom i en god stand.

Løbende vedligeholdelse

I den daglige drift sørger vi for, at ejendommens tekniske installationer og anlæg bliver serviceret i tilstrækkeligt omfang, ligesom udvendige og indvendige fællesarealer holdes på det niveau, der er aftalt. Det overordnede ansvar for bygningens drift ligger hos en ejendomsinspektør ansat i Newsec. Ved vedligeholdelsesopgaver udbyder og konkurrenceudsætter vi opgaven på markedsvilkår for at sikre bedste løsninger, gode priser og den højeste kvalitet.

Opsyn med ejendommen

Inspektøren sikrer et godt samarbejde med ejendomsfunktionærerne, der arbejder ude på ejendommene. Ejendomsfunktionærerne kan være ansat i Newsec, men kan også være ansat i et selvstændigt servicefirma, som ejendomsejer indgår aftale med. Vi står for en årlig tilstandsvurdering af ejendommen og udarbejder budgetter for ejendommens vedligeholdelse for at undgå uforudsete udgifter til reparationer og nyanskaffelser. 

Lejerne i centrum

Vores bygningsdrift har et kommercielt fokus, hvor lejeren og lejerens medarbejdere er i centrum. Det betyder, at vi fastlægger vores drifts set-up på baggrund af mål- og kvalitetsanalyser, undersøgelser af tilfredsheden blandt lejere, driftsdata fra tidligere år samt generelle økonomiske nøgletal.

  • Årlig tilstandsvurdering af ejendommen Newsec gennemgår ejendommen fra A til Z hvert år.
  • Vedligehold hver dag I den daglige drift sørger vi for, at ejendommens tekniske installationer og anlæg bliver serviceret i tilstrækkeligt omfang.
  • Opsyn med ejendommen Inspektøren sikrer et godt samarbejde med ejendomsfunktionærerne, der arbejder ude på ejendommene.

Kontakt mig

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om drift og vedligeholdelse af ejendomme.

Thomas Hejde Afdelingsdirektør Direkte +45 45 26 02 56 Mobil +45 23 21 60 31