Byfornyelse i Københavns kommune

Ejer- og andelsboligforeninger, Maj 2017

Har I søgt om tilskud til byfornyelse før den 1. februar 2017? Og har kommunen opfordret jer til at indsende en kvalificeret ansøgning inden den 1. juli 2017? Så kan vi hjælpe jer videre i processen.

Vi har et team af kompetente byggesagsadministratorer, som har specialiseret sig i byfornyelse.

Majken Munck Jeppesen Gruppeleder +45 45 26 02 92