ELEKTRONISK GODKENDELSE AF FAKTURAER PR. 1. JANUAR 2018

Ejer- og andelsboligforeninger, September 2017

Elektronisk fakturagodkendelse via NETejendom 24-7-365 gør livet som bestyrelsesmedlem lidt nemmere, og der opnås større sikkerhed. Bestyrelsen slipper for at løbe på trapper for at få underskrifter på fakturaer og lange mailtråde for at holde styr på, hvem der har godkendt
fakturaen. Sagsbehandlingstiden formindskes, og fakturaen bliver hurtigere betalt.

Sikkerhedsmæssigt er løsningen også bedre. Vi har desværre oplevet tilfælde i flere foreninger, hvor bestyrelsesmedlemmer har fået hacket deres e-mail, hvorfra der så blev sendt falske fakturaer til betalinger. Vi har derfor besluttet, at alle foreninger automatisk overgår til elektronisk fakturagodkendelse pr. 1. januar 2018, medmindre foreningen positivt frabeder sig dette.