Lovændringer på vej

Ejer- og andelsboligforeninger, November 2017

Den politiske aftale indeholder en række tiltag i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeninger.

Formålet er, at gøre nystiftede foreninger mere økonomisk robuste. Der er dog også en række ændringer for eksisterende andelsboligforeninger. Som noget helt nyt lægges der op til lovbestemmelser om driften af andelsboligforeningen. Det handler om bestyrelsens opgaver og ansvar, samt en generalklausul, hvor andelshavere har mulighed for at erklære visse generalforsamlingsbeslutninger for ugyldige. Den vil dog ikke kunne anvendes på beslutninger, der ligger inden for sædvanlige forhold som fx etablering af altaner.

Oversigt over alle initiativer i aftalen

 • Krav om udarbejdelse og løbende opdatering af vedligeholdelsesplan
 • Hjemmel til fastsættelse af nærmere regler for vedligeholdelsesplan.
 • Stiftelsesbudgettet skal dække en periode på mindst 15 år
 • Vejledning om stiftelsesbudget
 • Begrænsning af afdragsfrihed i forbindelse med stiftelse
 • Krav om egenfinansiering på 5 pct. af ejendommens værdi ved stiftelse af en andelsboligforening
 • Krav om egenfinansiering ved køb af en andelsbolig i en eksisterende andelsboligforening
 • Indførelse af bestemmelse om bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Indførelse af en generalklausul
 • Tydelighed om nøgletalsoplysninger på generalforsamlingen
 • Præcisering af andelshaverens vilkår ved overgang til lejer
 • Forlængelse af forældelsesfrist ift. rådgivning af andelsboligforeninger om lån og kreditter
 • Forlængelse af forældelsesfrist for købers tilbagebetalingskrav for overpris hos sælger
 • Ny norm og vejledning for valuarvurderinger, der reguleres på bekendtgørelsesniveau samt justering af andelsboligloven, så uddannelseskrav til valuarer er retvisende. Bekendtgørelsen evalueres i 2020.
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til nedbringelse af ’penge under bordet’ i forbindelse med salg af andelsboliger.
 • Belysning af eventuelle udfordringer hos andelsboligforeninger i landdistrikterne i Udvalget for levedygtige landsbyer

Nu er det overladt til embedsmændene at udarbejde et lovforslag, som vi ser meget frem til at læse.

Vi informerer jer om det, når det kommer. Hensigten er, at lovændringerne skal træde i kraft pr. 1.juli 2018.