Penge under bordet

Andelsboligforeninger, September 2017

Så har penge under bordet ved salg af en andelsbolig igen været i mediernes søgelys. Ofte er det kamufleret ved, at sælger forlanger en urimelig høj pris for et skab eller en sofa, som køber tvinges til at købe for at kunne få lejligheden. Der er fx set eksempler på 120.000 kr. for to små sengeborde eller 30.000 kr. for toiletpapiret.

Kontakt straks administrator, hvis du hører om en andelshaver, der forlanger penge under bordet. Andelshaveren kan ekskluderes af foreningen, hvilket betyder, at bestyrelsen overtager salget af andelsboligen og dermed sikrer, at lejligheden sælges inden for den lovlige maksimale pris.

Vi vil også opfordre køberne til at fortælle bestyrelsen eller administrator, at de har givet penge under bordet. Selvom køber har betalt penge under bordet, mister køberen ikke lejligheden. Til gengæld straffes sælger med bøde eller fængsel i op til fire måneder og skal i øvrigt betale overprisen tilbage.

Køber skal dokumentere, at der er betalt penge under bordet. Det kan fx være ved hjælp af en optagelse af samtalen med sælger på lydfil, mailudveksling, overførelse af pengene elektronisk eller ved at have vidner, som kan bekræfte, hvad der er sket. Køber bør også kontakte en advokat, som kan rådgive allerede i forbindelse med indgåelse af overdragelsesaftalen.

Andelsboligforeninger kan minimere risikoen for ulovlige handler ved hjælp af ventelister, så andelshaver ikke selv kan bestemme, hvem der overtager andelsboligen. Alle betalinger skal ske elektronisk, så sporet kan følges. Bestyrelsen bør også melde ud til alle andelshavere, at penge under bordet ikke accepteres i foreningen, og om konsekvenserne ved det.