Sommer og sikkerhed

Ejer- og andelsboligforeninger, Juni 2017

Forsikringsmægler Willis Towers Watson har udgivet et nyhedsbrev med gode råd om ”sommer og sikkerhed”. Vi fremhæver nogle af de gode råd her.

Legepladser

Ejerforeninger har ansvaret for, at deres legepladser og legeredskaber er lovlige og korrekt vedligeholdt.

  • Få en certificeret legepladsinspektør til at gennemgå legepladserne og legeredskaberne mindst en gang om året.
  • Leg på trampoliner fører væsentlig flere skader med sig end leg på de øvrige legeredskaber. Det betyder også, at risikoen for henvendelser og krav fra eventuelle tilskadekomne er væsentlig større, hvis der opstilles trampoliner. Derfor skal man måske nøje overveje, om der skal være trampoliner på legepladserne.

Skybrud

I kælderarealer, hvor der kan trænge vand ind gennem afløb med mere, kan man sikre sig mod vandskader ved at følge en række gode råd.

  • Luk gulvafløbet af, hvis de ingen funktion har (en billig løsning).
  • Montér et højvandslukke i gulvafløb på kloakledning eller i brønd – et højvandslukke sørger for, at der ikke kan løbe vand tilbage gennem rørene.
  • Montér et tilbageløbsstop, der sørger for, at vand ikke kan trænge tilbage gennem rørene, når vandstanden er for høj.
  • Etablér en pumpebrønd, der pumper afløbsvand væk.
  • Er der toilet i kælderen, er det en god ide at sikre mod tilbageløb i afløbssystemet.

Få flere gode råd og læs hele nyhedsbrevet fra Willis Towers Watson