Juridisk rådgivning

På sikker grund

Udvikling, udlejning og administration af fast ejendom omfatter mange forskellige og komplekse retsområder. Hvis juraen ikke er på plads, kan det få store økonomiske konsekvenser. Med Newsec Datea er du på sikker grund. Vores kompetente juridiske afdeling giver dig professionel rådgivning og hjælp med alle aspekter inden for udvikling, optimering, udlejning og administration af fast ejendom.

Vores juridiske afdeling

Vores højt kvalificerede juridiske afdeling har, til forskel fra andre juridiske rådgivere på markedet, mulighed for hurtigt og effektivt at trække på Newsec Dateas øvrige faggrupper inden for bl.a. teknik, drift og økonomi. Du sikres derfor den bedste juridiske rådgivning, som også tager hensyn til praktiske og økonomiske forhold. Vi fokuserer på at levere værdiskabende og komplette løsninger til dig, som er baseret på dine konkrete ønsker og behov.
Den juridiske afdeling har mange års erfaring, ekspertise og indsigt med rådgivning af ejendomsfonde, pensionskasser, foreninger samt mindre og større ejendomsinvestorer, både danske og internationale. Vi sørger for at synliggøre og optimere alle relevante vilkår og risici for dig, inden en aftale underskrives. Herefter kan vi sikre gennemførelsen af aftalen.

Vi rådgiver bl.a. om:

Due diligence

Med en mangeårig og omfattende faglig og praktisk erfaring inden for fast ejendom som stærkt fundament, kan Newsec Datea garantere et fyldestgørende og retvisende grundlag for din beslutning om køb af en ejendom og et solidt afsæt for den efterfølgende administration og drift samt tekniske og kommercielle optimering af ejendommen. Med Newsec Datea får du en kompetent rådgivning, som tager hensyn til både ejendommens nuværende forhold og ejendommens fremtid.
Udførelsen af Due Diligence vil være forankret hos én ansvarlig person hos Newsec Datea, så du har ét point of contact. Den ansvarlige person vil være en af Newsec Dateas egne advokater, som vil stå for koordineringen med de forskellige faggrupper, mens den interne arbejdsfordeling i Newsec Datea vil være, at vores juridiske afdeling og administrationsafdeling gennemgår de juridiske forhold, vores projektafdeling og driftsafdeling undersøger de tekniske og driftsmæssige forhold, og vores markeds- og udlejningsafdeling vurderer de kommercielle forhold. Med Newsec Datea har du altid en nem adgang til oplysninger og professionel sparring om ejendommens forhold og aftalens vilkår og risici.

Læs mere om Juridisk Rådgivning i vores brochure

Læs forretningsbetingelserne gældende for den juridiske rådgivning og bistand

  • Mange års erfaring Vores juridiske afdeling har mange års erfaring, ekspertise og indsigt i rådgivning inden for fast ejendom.
  • Forskellige kunder Vi rådgiver en lang række af ejendomsfonde, pensionskasser, foreninger, samt mindre og større ejendomsinvestorer, både danske og internationale.
  • Unik rådgivning i forbindelse med køb Vi tilbyder 360 graders due diligence.

Jeg vil gerne kontaktes

Niklas Kejlskov Juridisk chef +45 45 26 09 46 / 51 34 38 25
Jane Qvist Lorenzen Advokat +45 45 26 86 37 / 21 83 36 66
Kristina Meier Risbjerg Advokat +45 45 26 01 47 / 29 12 86 47
Niels Walentin Jensen Advokat (L) +45 45 26 01 80 / 21 67 99 44