Det Danske
Ejendomsmarked

Research & rapporter


Resumé

Ejendomsmarkedet udviklede sig positivt i 2015 med en stigende efterspørgsel på investeringsejendomme og øget udlejningsaktivitet. Den positive udvikling skyldes dels de fortsat lave renteniveauer og dels den generelle bedring i dansk økonomi. Samlet resulterede det i moderat stigende lejeniveauer på primære ejendomme i landets større byer og en transaktionsvolumen på 47 milliarder kroner.

De positive økonomiske takter er fortsat i 2016 med en stigende transaktionsvolumen og let øgede lejeniveauer på primære ejendomme. Vi forventer, at transaktionsvolumen i 2016 når op omkring 60-65 milliarder kroner, og vi skønner tallet pr. 30. juni 2016 lå i niveauet 25-29 milliarder kroner. Hvor den i 2015 primært var drevet af handel med detailejendomme på Strøget i København, er det nu primært efterspørgsel på boligudlejningsejendomme, der trækker omsætningen op.

Download Rapport

Indhold Update efterår 2016

Forord
Dansk økonomi
Kontormarkedet
Industri- og logistikmarkedet
Detailmarkedet
Boligmarkedet
Investeringsmarkedet og Capital Markets
Tema: Investeringsejendomme i et regnskabsmæssigt perspektiv

Lignende analyser og rapporter