Det Danske
Ejendomsmarked

Research & rapporter


Resumé

Det danske erhvervsejendomsmarked udviklede sig positivt igennem 2015 med stigende efterspørgsel efter investeringsejendomme og øget udlejningsaktivitet. Den positive udvikling skyldes dels de historisk lave renter, dels den generelle bedring i dansk økonomi. Samlet resulterede det i moderat stigende lejeniveauer på primære ejendomme i landets større byer og en transaktionsvolumen på 47 mia. kr., hvilket er det højeste niveau siden 2007 og tre gange så højt som i 2009.


De positive takter fra 2015 forventes at fortsætte igennem 2016 med en fortsat stigende tendens i transaktionsvolumen og let stigende lejeniveauer på primære ejendomme. Herudover forventes det at efterspørgslen efter de bedste ejendomme på sekundære geografiske placeringer fra både investorer og lejere vil opleve en stigning. 

Download Rapport

Indhold forår 2016

Forord
Dansk økonomi
Ejendomsfinansiering
Ny statistik for økonomisk tomgang
Kontormarkedet
Industri- og logistikmarkedet
Detailmarkedet
Boligmarkedet
Hotelmarkedet
Investeringsmarkedet og Capital Markets
De nordiske markeder
De europæiske markeder
Tema: Deleøkonomi - betydning og perspektiver
for erhvervsejendomsmarkedet

Lignende analyser og rapporter