Det Danske
Ejendomsmarked

Research & rapporter


Resumé

I 2016 var det igen hovedsageligt kontor- og boligsegmentet, der dominerede det danske ejendomsmarked. Aktiviteten i markedet presser fortsat forrentningskravene i nedadgående retning, og nogle aktører i branchen har tilkendegivet deres meninger om prisudviklingen på det Københavnske ejendomsmarked.

Det danske ejendomsmarked er drevet af en stor efterspørgsel, en lav rente samt en sund udlånspolitik og den i forhold til omverdenen stabile tilstand, vi har i Danmark. Vi mener ikke, at priserne på de københavnske ejendomme er for høje - selvom den samlede transaktionsvolumen for hele Danmark er tilbage på 2007-niveau. Vi ser heller ingen boble-tendens, hvilket bliver belyst i publikationens temaartikel omkring bobler.

Rapporten giver også en opdatering på markederne i Europa og Skandinavien.

Download Rapport

Indhold forår 2017

Forord
Dansk økonomi
Finansiering
Capital Markets
Kontormarkedet
Industri- og logistikmarkedet
Retailmarkedet
Boligmarkedet
De nordiske ejendomsmarkeder

Tema: Bobler

Lignende analyser og rapporter