Digital Accelerator

Fremtiden for ejendomsbranchen er digital

Newsec udformer rammerne for planlægning, specificering og aflevering af digitale bygninger. Ved brug af kendte teknologier og afprøvede platforme udarbejder vi en omfattende digital strategi for ejendommen, der inkluderer hele det digitale økosystem.

For ejendomsejere koordinerer og samler vi forskellige leverandørers systemer og tjenester i en komplet løsning og varetager driften. Vi identificerer det digitale potentiale i ejendommen for at fremme kundeoplevelsen og imødekommer krav og standarder inden for bæredygtighed. Med afsæt i data, hjælper vi med optimering af omkostninger og potentielle indtægter i ejendommen.

Gennem analyse af data om infrastruktur og observationer får ejendomsejere en analyse med indsigt i ejendommens omkostninger og energiforbrug. Herudfra kan udledes mulige effektiviseringsforbedringer, samt eventuel etablering af effektiv energinfrastruktur.

  • Installering af det teknisk netværk Nøglen til at kunne opretholde forbindelse mellem de forskellige systemer, og dermed for at kunne indsamle indsigter fra de installerede produkter og systemer
  • Etablering af overvågningsinfrastruktur Installering af teknisk måling af energisystemer (vand, varme, køling og el) i ejendommen. Yderligere er der mulighed for at installere sensorer som kan måle og give indsigt i ejendommens anvendelse eller bevægelsesmønstre
  • Automatiseringsinfrastruktur Integrering af eksisterende bygningsautomation for at udtrække oplysninger om drift samt data om performance og alarmer fra ejendommen
  • The digital twin En digital kopi og datamodel af ejendommen ved hjælp af tegninger og dokumenter til at samle og gøre alle oplysninger tilgængelig på ét sted