• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Den forskel Newsec gør

Reduktion af emissioner

Bygninger og byggeri tegner sig for næsten 40 % af den globale CO2-udledning. Derfor spiller ejendomsbranchen naturligvis en central rolle i at reducere denne andel. Som den største rådgiver og forvalter i Nordeuropa er vi med til at vende fast ejendom fra at være en udfordring til at blive en løsning.

Vi er en drivende kraft i overgangen til vedvarende energi

Vi er også strategisk rådgiver i ikke mindre end en tredjedel af transaktionerne inden for vedvarende energi på de nordiske og baltiske markeder (2022), hvilket gør os til en katalysator for den igangværende energiomstilling.

Vi værner om de mest værdifulde aktiver

Fast ejendom er verdens største aktivkategori og epicentret for en stor del af samfundets økonomiske udvikling. Mange ejendomme er bygget til at kunne holde i hundrede år og mere, men har brug for vedligeholdelse og optimering, ikke mindst for at sikre bæredygtighed. Vi er dedikerede til, på den lange bane, at udføre alle vores opgaver inden for ejendomsadministration.

Vi passer på mennesker

I gennemsnit tilbringer mennesker næsten 90 % af deres tid i bygninger. De forventer, at moderne hjem, arbejdspladser og butikscentre tilbyder en oplevelse, der bidrager til at berige deres liv. De forventer også et bymiljø, der er sikkert, praktisk og stimulerende – det er derfor, Newsec er dedikeret til at digitalisere ejendomsbranchen og er opsat på at spille en afgørende rolle i byudviklingen.

Megatrends

Newsec ønsker at være med til at skabe et bæredygtigt samfund, og derfor holder vi et vågent øje med både eksisterende og nye megatrends. Vi er ivrige fortolkere af, hvordan disse tendenser påvirker samfundet, vores kunder og os selv.

Urbanisering

Byer optager ca. 3 % af jordens overflade, men huser mere end halvdelen af verdens befolkning og forbruger ca. 75 % af den globale energi (og står for ca. 80 % af CO²-udledningen). Det er det, der er en drivkraft for efterspørgslen efter bæredygtige løsninger inden for energi, infrastruktur, bygninger og ressourcer.

Verdens byområder danner også ramme om flere menneskelige og samfundsmæssige udfordringer inden for sundhed, sikkerhed og generel trivsel. Det skaber både forpligtelser og muligheder for private og offentlige aktører, så byerne er steder, hvor folk kan leve og trives.

Digitalisering

Flere og flere af samfundets nøglefunktioner inden for mobilitet, produktion, kommunikation og beboelse digitaliseres, hvilket medfører enorme forandringer. Vi oplever, at digitaliseringen muliggør nye forretningsmodeller, forbedrer effektiviteten og skaber nye muligheder for vækst og innovation.

Ikke mindst er digitaliseringen en vigtig brik i overgangen til et mere miljømæssigt bæredygtigt samfund, både via elektrificering og ved at udnytte data og teknologi til at optimere processer.

Klimaforandringer og ressourceknaphed

Vi er nødsaget til at håndtere risici forbundet med klimaforandringer, ressourceknaphed, mindsket biodiversitet og samfundsmæssige forandringer og samtidig skabe reel og langsigtet værdi for virksomhederne.

Ejendomsbranchen er nødt til at træffe hands-on-beslutninger og have modet til at redefinere og tænke ud over branchen, som vi kender den i dag, for at kunne tackle den grønne omstilling.

The big challenges of tomorrow, like climate change, will be won or lost in cities.

Professor Carlo Ratti, MIT