• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Bæredygtighed leder vores vej

Hos Newsec er vi fast besluttede på at gøre en forskel for samfundet og planeten og bidrage til en bæredygtig fremtid.

Bygninger og byggeri står for næsten 40 % af den globale CO²-udledning, hvilket gør ejendomssektoren til en vigtig aktør, der bidrager væsentligt til den negative miljøpåvirkning. Alvoren og omfanget af klimaforandringerne understreger behovet for, at vi tilpasser vores adfærd, virksomheder og samfund for at sikre en bæredygtig fremtid og begrænser den globale opvarmning til 1,5 °C over det førindustrielle niveau. Branchen påvirker ikke kun klimaforandringerne, men har også et betydeligt ressourceforbrug og er medvirkende at mindske biodiversiteten, enten direkte på byggepladserne eller uden for byggepladserne gennem f.eks. udvinding af naturressourcer til byggeri eller byggeserviceaktiviteter. De negative konsekvenser af dette, såvel som den nuværende negative geopolitiske, økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige udvikling, kræver både kort- og langsigtede løsninger. Der er stadig meget at overveje og tage fat på, både for branchen og for os. Vi tager disse udfordringer alvorligt og er fokuserede på at hjælpe vores kunder med at skabe en bæredygtig og holdbar fremtid.

Hos Newsec har vi forpligtet os til at arbejde hen imod alle FN's bæredygtighedsmål, og de har været en rettesnor for vores bæredygtighedsstrategi. Vi mener, at vi kan bidrage mest til de følgende mål:

Sådan skaber vi indflydelse og værdi

Som en stor aktør indenfor fast ejendom og vedvarende energi har Newsec en reel og målbar indflydelse i de samfund, vi opererer i. Vores indflydelse og ansvar kommer både til udtryk gennem de ydelser, vi leverer til vores kunder, men også som en stor virksomhed med næsten 2.700 medarbejdere på 7 markeder.

Bæredygtighed leder vores vej, og vi er i gang med at integrere bæredygtighed i alt, hvad vi laver. Newsec’s bæredygtighedsmål er integreret i vores overordnede forretningsstrategi og er en rettesnor i vores daglige drift. Vores mål udtrykker vores vision om fremtiden, den retning, vi ønsker at bevæge os i, og hvad vi forpligter os til at opnå.

Sådan hjælper vi vores kunder

Efter vores mening er en ægte bæredygtig virksomhed en virksomhed, der gør en positiv forskel for menneskers liv, samfundet og planeten som helhed. At være bæredygtig betyder, at man er i stand til at tackle fremtidens udfordringer og kan håndtere kompleksiteten i vores verden. Som en førende virksomhed i en branche under forandring har vi størrelsen og muligheden for at gøre en reel forskel. At skabe værdi og bæredygtig vækst er naturlige og velintegrerede elementer i vores forretning, og vi arbejder aktivt på at gøre en positiv forskel i tæt samarbejde med vores kunder. Vi opfordrer løbende os selv og vores kunder til at ændre den måde, branchen fungerer på.

I stedet for at fokusere på udfordringerne, fokuserer vi på de utallige muligheder, der følger med det at være bæredygtig. For at gøre bæredygtige fremskridt hjælper vi vores kunder med

bl.a. energioptimering, strategisk bæredygtighedsledelse, viden og analyse samt med rådgivning om investeringer i vedvarende energi og elektrificering.

Vi er af den overbevisning, at vi for alvor kan fremskynde forandringer ved at dedikere vores indsats til at give vores kunder større viden, så de kan træffe mere velinformerede beslutninger og støtte dem fuldt ud i omstillingen til CO²-neutrale ejendomme, en renere branche og et bæredygtigt byggeri.

Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde i vores bæredygtighedsrapporter.

Bæredygtighedsrapport 2022

Bæredygtighedsrapport 2023

Vi tager ansvar for vores eget CO₂-aftryk

Forandring starter indefra, og derfor mener vi hos Newsec, at det er afgørende at se på vores egen adfærd og vores eget miljømæssige fodaftryk, hvis vi skal spille en aktiv rolle i omstillingen til en CO₂-neutral fremtid. Vi har en målsætning om at nå en netto-nul-udledning fra vores egne aktiviteter. Vi arbejder i øjeblikket på at gøre vores "Net Zero Carbon Emission"-plan mere omfattende og inkludere flere af vores værdikædeemissioner. Vi vil løbende følge med i udviklingen og jævnligt revurdere planen for at sikre, at vi er på rette vej til at opfylde vores netto-nul-forpligtelse.

Newsec underskrev FN's Global Compact i 2022 som en del af vores øgede fokus på bæredygtighed. Ved at forpligte os til initiativet og de ti principper tager vi affære og arbejder hen imod en bæredygtig og holdbar fremtid.

Kontakt

Newsec Property Asset Management

Dan Landt

Head of Projects & ESG

dan.landt@newsec.dk

Newsec Advisory A/S

Steen Malmberg

Associate Partner, Head of ESG, Tech and Public Clients

+45 20 62 20 60steen.malmberg@newsec.dk