Investeringsaktiviteten er fortsat høj i 3. kvartal

Ejendomsmarkedet nyder godt af en stærk makroøkonomi

Det danske ejendomsmarked nyder godt af den positive og robuste makroøkonomiske udvikling. Hertil kommer et gunstigt finansielt miljø med lave renter og en overflod af kapital.

Det har sat sit præg på investeringsaktiviteten. Der blev handlet ejendomme for 20 mia. kr. i 3. kvartal. Dermed fortsatte den fremgang på ejendomsmarkedet, der satte ind i 4. kvartal 2020.

Newsec har opgjort den samlede transaktionsværdi i perioden fra 1.-3. kvartal 2021 til 60 mia. kr. Det er knap 70 pct. højere end samme periode 2020, hvilket dog skal ses i lyset af, at investeringsaktiviteten var meget begrænset som følge af COVID-19 og usikkerhed omkring lovændringer, der påvirkerede afkastet på investeringsejendomme.

Investeringer i boligejendomme fortsætter med at boome

Boligejendomme var uden sammenligning den mest handlede ejendomstype i 3. kvartal og stod for 76 pct. af den samlede transaktionsværdi. Der blev handlet boligejendomme for 15 mia. kr.

For erhvervsejendomme var investeringsaktiviteten derimod begrænset, hvilket primært skyldes en usædvanligt lav omsætning af kontorejendomme. Med en samlet transaktionsværdi på kun 1,4 mia. kr. udgjorde kontorinvesteringerne 7 pct. af den samlede transaktionsværdi i 3. kvartal.

Handlen med detailejendomme var ubetydelig i 3. kvartal. Der blev handlet ejendomme for 0,3 mia. kr.

Industri- og logistikejendomme var det næststørste segment efter boliger med handler for 1,5 mia. kr., svarende til 8 pct. af den samlede transaktionsværdi.

Hoteller (0,6 mia. kr.) og offentlige ejendomme (0,4 mia. kr.) stod for hhv. 3 pct. og 2 pct.  

Investeringsaktiviteten i indeværende del af året ligger imidlertid også højt historisk set (sammenlignet med gennemsnittet af de seneste fem år). I lyset af de gunstige økonomiske og markedsmæssige udsigter forventer Newsec, at den høje investeringsaktivitet fortsætter året ud.

Markant høj efterspørgsel fra udenlandske investorer

De udenlandske aktører fortsætter med at øge deres tilstedeværelse på det danske ejendomsmarked, og i 3. kvartal stod de for 74 pct. af den samlede transaktionsværdi. De udenlandske investorer erhvervede ejendomme for 15 mia. kr. i 3. kvartal. Det bringer de udenlandske opkøb op på 36 mia. kr. i løbet af de første tre kvartaler i 2021. Det er især investorer fra Sverige, Storbritannien og USA, der har været aktive købere i løbet af 2021.

Det var i overvejende grad danske ejere, der solgte ejendomme i 3. kvartal.

Investorernes placeringsbehov og jagten på afkast et globalt fænomen, og Danmark fremstår som et attraktivt marked med stabile makroøkonomiske udsigter. Det danske ejendomsmarked har klaret sig relativt godt igennem COVID-19-krisen sammenlignet med de fleste øvrige europæiske markeder, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at internationale investorer ser Danmark som en sikker havn i usikre tider.

De store byer står for tre fjerdedele af investeringerne

Langt hovedparten af ejendomshandlerne finder sted i landets største byer. Københavnsområdet (København by og Storkøbenhavn) stod for 58 pct. af investeringerne i årets 3. kvartal. Landets andre store byer, Aarhus, Odense og Aalborg samt Trekantområdet, tiltrak sammenlagt 16 pct. af investeringerne.

Det danske ejendomsmarked, efterår 2021

Læs den fulde rapport om det danske ejendomsmarked, efterår 2021

Rapporter

Følg udviklingen på det Danske, Nordiske og Baltiske ejendomsmarked. Hent rapporter som beskriver...

Solgte / udlejede ejendomme

Få et overblik over alle vores solgte ejendomme og udlejede erhvervslejemål.

Ejendomme til salg / leje

Se alle vores erhvervsejendomme til salg / leje, inden for investering-, kontor-, detail-,...