Markant vækst i investeringsaktiviteten

Ejendomsinvesteringerne steg 54% i 1. halvår

Det danske ejendomsmarked nyder godt af den positive og robuste makroøkonomiske udvikling. Hertil kommer et gunstigt finansielt miljø med lave renter og en overflod af kapital. Dette har sat sit præg på investeringsaktiviteten. Der blev i 2. kvartal 2021 handlet ejendomme for knap 18 mia. kr. Dermed fortsatte den fremgang på ejendomsmarkedet, der satte ind fra 4. kvartal 2020. Newsec har opgjort den samlede transaktionsværdi i 1. halvår 2021 til 40 mia. kr., hvilket er en stigning på 54% i forhold til samme periode 2020.

Transaktioner 2015-2021

I lyset af den høje investeringsaktivitet i 1. halvår kombineret med de positive økonomiske og markedsmæssige udsigter har Newsec opjusteret forventningen til den samlede transaktionsværdi i 2021. Vurderingen lyder nu på 80 mia. kr. mod tidligere 75 mia. kr.

Investeringer i boligejendomme boomer

Boligejendomme var uden sammenligning den mest handlede ejendomstype i 2. kvartal, og stod for 68 pct. af den samlede transaktionsværdi. Der blev handlet boligejendomme for knap 12 mia. kr. Investorernes store interesse for industri- og logistikejendomme fortsatte i 2. kvartal. Der blev handlet ejendomme i dette segment for knap 2 mia. kr., svarende til 11 af den samlede transaktionsværdi. Investeringerne i kontorejendomme var atypisk lav. Der blev handlet kontorejendomme for 1,5 mia. kr., svarende til en andel på kun 8 pct. af den samlede transaktionsværdi. Handlen med detailejendomme stod for 6 pct.

Den udenlandske tilstedeværelse fortsætter med at vokse

De udenlandske aktører fortsætter med at øge deres tilstedeværelse på det danske ejendomsmarked, og stod i 2. kvartal for 60 pct. af den samlede transaktionsværdi. De udenlandske investorer erhvervede ejendomme for godt 10 mia. kr. i 2. kvartal. Det bringer de udenlandske opkøb op på 22 mia. kr. i løbet af 1. halvår. Det er især investorer fra Storbritannien, USA og Sverige, der har været aktive købere.

Investorernes placeringsbehov og jagten på afkast er international, og Danmark fremstår som et attraktivt marked med stabile makroøkonomiske og udsigter. Det danske ejendomsmarked har klaret sig relativt godt igennem COVID-19 krisen sammenlignet med de fleste øvrige europæiske markeder, hvilket bl.a. skal ses i lyset af at internationale investorer ser Danmark ses som en sikker havn i usikre tider.

Købere og sælgere i 2021

De store byer står for over 80 pct. af investeringerne

Langt hovedparten af ejendomshandlerne ligger i landets største byer. Københavnsområdet (København by og Storkøbenhavn) stod for 62 pct. af investeringerne i årets andet kvartal. Landets andre store byer, Aarhus, Odense og Aalborg samt Trekantsområdet, tiltrak sammenlagt 19 pct. af investeringerne.

Hvor mange ejendomme der er solgt i forskellige områder.

 

Rapporter

Følg udviklingen på det Danske, Nordiske og Baltiske ejendomsmarked. Hent rapporter som beskriver...

Solgte / udlejede ejendomme

Få et overblik over alle vores solgte ejendomme og udlejede erhvervslejemål.

Ejendomme til salg / leje

Se alle vores erhvervsejendomme til salg / leje, inden for investering-, kontor-, detail-,...