Positive forventninger til kontormarkedet  

Kontorlejemarkedet

Positive forventninger til kontormarkedet  

I henhold til Ejendom Danmarks markedsstatistik forventer markedet fortsat stigende ejendomsværdier, udlejningsprocent og markedsleje i de kommende år. Investment Property Forum opsummerer forventningerne til stigninger i lejeniveauet for København svarende til 2,2 % i 2020 og 1,6 % i 2020.  

Kontaktperson

Udbud og efterspørgsel i kontormarkedet  

Estimering af udbud og efterspørgsel efter kvadratmeter i København foretages på baggrund af antagelsen om beskæftigelsesvækst, den samlede kontorbestand, tomgangsniveau og antallet af kvadratmeter pr. ansatte i virksomheder indenfor kontorsektoren.  I vores beregning af efterspurgte kvadratmeter antages det, at hver medarbejder bruger det, der svarer til det gennemsnitlige beregnet fra Danmarks Statistik, der i løbet af de sidste 3 år har været 25 kvadratmeter. 

Det kan diskuteres, om det er korrekt, da det kan hævdes, at nye bygningers kvadratmeter er bedre udnyttet end i den ældre kontormasse. Det gennemsnitlige antal kvadratmeter pr. medarbejder ganges med væksten i beskæftigelsen på kontormarkedet. Metoden er ikke nøjagtig, men den giver et indblik i udviklingen og forholdet mellem udbud og efterspørgsel. 

Læs mere:

Kontormarkedet 2019 >>

Tomgangsniveau for kontorejendomme >>

Newsec Advisory Kontakt os >>
Nyhedsbrev - Analyser Tilmeld >>
Udlejede kontorlejemål Se ejendomme >>