Boligbestand i København

Stigende kvadratmeterpriser og lejeniveauer i de store byer

Stigende kvadratmeterpriser og lejeniveauer i de store byer gør det sværere for mennesker med lav indkomst at finde en bolig, de har råd til. Da der fra politisk side var et ønske om, at alle skal have råd til at bo i de større byer, blev kravene til alment boligbyggeri ændret i 2019. Almene boliger i København udgør i dag 18 % af den af boligformerne.

Der er i 2019 indført nye regler, der betyder, at Københavns kommune kan stille krav om at 25 % af boligerne i nybyggeri skal være almene, hvis det samlede boligareal i byggeriet overstiger 3.200 m2 bolig, eller hvad der svarer til omtrent 40 boliger. Tidligere har kravet først været gældende, hvis et boligprojekt omfattede mere end 8.000 m2 eller omtrent 95 boliger.

Nyhedsbrev Tilmeld >>
Analyser Læs mere>>