Boliginvesteringerne boomer

Boligejendomme er det mest attraktive segment hos investorerne

Der blev handlet boligejendomme for 15 mia. kr. i 3. kvartal. Det betyder, at boliginvesteringer tegnede sig for mere end 3/4 af den samlede transaktionsværdi.

Det er det fortsat gunstige miljø med lave renter, stigende husleje, lav tomgangsrisiko og udsigt til høj demografisk betinget efterspørgsel efter boliger i mange år fremover, der får boligsegmentet til at fremstå attraktivt for investorerne. Den store efterspørgsel blandt investorerne afspejler sig i afkastet, der fortsat er nedadgående.


Investeringsaktivitet drevet af udenlandske investorers jagt på store boligejendomme

Markedet var i 3. kvartal præget af høj efterspørgsel fra udenlandske investorer, der købte boligejendomme for 12 mia. kr. Det svarer til en andel på 80 pct. af transaktionsværdien i dette segment. De udenlandske køberes store betydning for investeringsaktiviteten skyldes, at de stod bag hovedparten af de mange stor handler til over 100 mio. kr.

Københavnsområdet stod for 62 pct. af boliginvesteringerne

Handlen med boligejendomme var meget koncentreret til Københavnsområdet, der tegnede sig for 62 pct. af investeringerne i 3. kvartal 2021. Aarhus, Aalborg, Odense og byerne i Trekantområdet stod for 15 pct., mens 22 pct. var fordelt på resten af landet.

Stor investorefterspørgsel og lave renter presser afkast ned

Afkastet på boligejendomme har været faldende over en længere periode, og den vedvarende høje efterspørgsel fra investorernes side har, i kombination med lave renter og behov for placering af kapital, presset afkastniveauerne yderligere ned i 2021.

Afkastet for primære boligudlejningsejendomme med fri markedsleje i det centrale København ligger omkring 3,00 pct., og 3,25 - 3,50 pct. i andre dele af byen. I det centrale Aarhus ligger afkastet omkring 3,25 pct., mens niveauet er omkring 3,75 - 4,25 pct. i de øvrige store provinsbyer.


Høj byggeaktivitet i København – tegn på afmatning i landets øvrige store byer

Der blev opført 4.800 boliger i København i årets tre første kvartaler, hvilket var flere end normalt. Antallet af fuldførte boliger lå således 16 pct. over gennemsnittet for 1.-3. kvartal i de seneste fire år. Til gengæld er der tegn på lavere byggeaktivitet i en række af landets andre store byer. I Aarhus, Odense og Aalborg er der i indeværende del af 2021 bygget væsentligt færre boliger end normalt.

I København er det især byggeriet af kollegier og studieboliger, der har taget voldsom fart siden 4. kvartal 2020. I årets tre første kvartaler blev der fuldført 1.150 kollegieboliger. Til sammenligning blev der i årene 2017-2020 i gennemsnit bygget færre end 200 kollegieboliger i perioden 1. til 3. kvartal. Denne udvikling kommer til at fortsætte i de kommende år, idet 33 pct. af alle påbegyndte boliger i 2021 var kollegieboliger.

Leje og afkast for boligudlejningsejendomme af forskellig kvalitet i de store byer

Newsec Property Outlook, Efterår 2021

I den seneste udgave af Newsec Property Outlook præsenteres en række indsigter om industriejendomme i Norden. Newsec konkluderer, at de nordiske logistikmarkeder er underforsynede, og at den stærke interesse fra internationale investorer vil fortsætte med at presse afkastet ned. Rapporten belyser også den seneste generelle udvikling på de nordiske og baltiske ejendomsmarkeder.
Analyser Læs mere>>
Newsec Advisory Kontakt os >>
Ejendomme til salg / leje Søg ejendomme>>
Rapporter Læs mere >>