Efterspørgsel og Udbud

Efterspørgsel og udbud, bolig i København

Befolkningen fortsætter med at vokse i København, selvom byen oplever negativ nettotilflytning. Befolkningstilvæksten er hovedsagelig drevet af et fødselsoverskud på ca. 6.500. København har i dag 623.000 indbyggere, dette antal forventes at stige til 704.000 i 2030. Stigningen svarer til en befolkningstilvækst på 13 % over de næste 10 år, hvilket giver en gennemsnitlig vækst på 8.100 individer pr. år. Dermed giver det en gennemsnitlig årlig efterspørgsel på 326.000 m2, ved antagelse om at hvert individ i gennemsnit bruger 40 m2 

Knapheden for både boliger og investeringsprojekter i København har både fået investorer og beboere til at søge til omegnskommunerne. Transaktionsvolumen er stigende for boliger placeret i omegnskommunerne, og mange nye boligprojekter er undervejs.   

 

Tilflytning til omegnskommuner

Københavns omegn er dog en relativ blandet størrelse, og populariteten blandt kommunerne er også forskellig, hvilket fremgår af tabellen, som er en rangliste af omegnskommuners popularitet målt ud fra den største nettotilflytning. Gentofte tager førstepladsen efterfulgt af Gladsaxe og Hvidovre. Ser man på hvilken kommune, der har oplevet den største popularitetsstigning, så gør især Rødovre sig bemærket i forhold til niveauet i 2015. 

 

Befolkningstilvæksten

For at få et mere nuanceret billede af boligefterspørgslen i de danske kommuner har vi nedbrudt befolkningstilvæksten for hver kommune i nettotilflytning, indvandring og fødselsoverskud.   

Efterspørgslen i Københavns Kommune er hovedsageligt drevet af fødselsoverskud, som i 2018 var på omkring 6.400 individer, indvandringen omkring 3.800 og nettotilflytningen var svagt negativ.  

Af de kommuner, som gør sig bemærket både ved at være i top 20, hvad angår nettotilflytning og fødselsoverskud, er Aarhus, Aalborg, Silkeborg, Vejle, Horsens og Gladsaxe. Gladsaxe er ligeledes den omegnskommune, der er i top 3 af foretrukne kommuner at flytte til, når man flytter fra byen København.

Analyser Læs mere>>
Nyhedsbrev Tilmeld >>