Indkomst og husleje

Husleje vs. disponible indkomst

Hvor meget af vores disponible indkomst bruger vi på husleje?  

København er Danmarks dyreste by at leje en bolig i, og markedslejeniveauet for de dyreste lejligheder i hovedstaden har oversteget 2.000 kr. pr. m2 om året. For at vurdere hvorvidt dette faktisk er en høj leje sammenlignet med vores nabolande, er det relevant at tage udgangspunkt i en sammenligning af både den disponible indkomst og markedslejeniveauer i hovedstæderne i Sverige og Tyskland. Analysen er lavet ud fra en betragtning pr. indbygger og ikke pr. husstand, hvilket gør, at den årlige leje er fordelt efter gennemsnitligt boligareal pr. indbygger. 

 

Udfra analysen kan det observeres, at den gennemsnitlige huslejebetaling pr. indbygger udgør omtrent den samme andel af den disponible indkomst i København sammenlignet med hovedstæderne i nabolandene.

Analyser Læs mere>>
Nyhedsbrev Tilmeld >>