Stærk befolkningstilvækst i Århus

I Aarhus oplever man en stærk befolkningstilvækst, der drives af et højt fødselsoverskud og nettotilflytning.

Aarhus har i dag 350.000 indbyggere, som forventes at stige til 400.000 i 2030, svarende til 4.500 individer pr. år. Dermed er der en gennemsnitlig efterspørgsel på 213.000 m2 ved antagelse om, at hvert individ i gennemsnit bruger 46 m2. Nettotilflytning er i Aarhus er positiv med omkring 1.600 individer i 2018 og er den kommune med den største nettotilflytning. Samtidig er fødselsoverskuddet på ca. 2.200 individer om året.

Over de sidste 5 år er der blevet leveret 183.000 m2 i gennemsnit pr. år, hvilket er 15 % under det efterspurgte i Aarhus. I 2019 blev knap 200.000 m2 byggeri fuldført, hvilket næsten svarer til efterspørgslen. Dog er der 288.000 m2 byggeri under opførelse i Aarhus, der forventeligt vil blive leveret inden for de næste 2 år. Det tilladte byggeri må forventes at være færdiggjort inden for 2-3 år. Dette vidner om et mindre udbud de kommende år, idet at mængden af kvadratmeter er faldet til 34.000 for tilladte byggerier.

Nyhedsbrev Tilmeld >>
Analyser Læs mere>>