Bæredygtig renovering af Nauticon

Vejen til en reduceret CO2-udledning

Baggrund
Nauticonprojektet er et renoveringsprojekt spækket med innovative tekniske løsninger. Dynamisk glas, som på nuværende tidspunkt ikke er anvendt mange steder i Danmark, fleksibel ventilation og køling samt et avanceret CTS anlæg er nogle af de løsninger, Newsec som bygherrerådgiver har været med til at indarbejde i projektet. Formålet er at fremtidssikre Nauticon ved bl.a. at forbedre indeklimaet, reducere driftsomkostningerne og CO2-aftrykket samt reducere omkostninger ved fremtidige lejemålsindretninger. Derudover er ambitionen, at bygningen bliver DGNB certificeret.

I Newsec bruger vi vores data og rapporteringsværktøjer til at fastlægge konkrete handlinger for nedbringelsen af CO2-aftrykket sammen med kunden. Vi kan løbende monitorere, forbedre og udvikle mere klimavenlige løsninger. Som ejendomsforvalter ved vi, hvad ejendommen indeholder, fordi vi drifter den hver dag. Når vi kombinerer den viden med vores nye digitale rapporteringsplatform står vi med en meget stærk løsning for kunden Michael Jørgensen, fagchef i Energi og Indeklima i Newsec

 

Opgaven
Pensionsselskabet Danica, som ejer Nauticon-bygningen ved Sjællandsbroen, ønskede en renovering af bygningen for at opnå bedre indeklima, lavere driftsomkostninger og et mindre CO2-aftryk i tråd med Danica reduktionsmål om at mindske deres ejendomsporteføljes CO2-udslip med knap 70 pct. i 2030.
Fleksibilitet og fremtidssikring af ejendommen var også en prioritet fra Danica. Derfor er de løsninger, der er udarbejdet fleksible i forhold til eventuelle ombygninger af kontorarealerne i fremtiden.


Udfordring
Den store udfordring var først og fremmest de store glasfacader, som giver en stor varmebelastning. Når varmen skal kontrolleres, er der brug for masser af køling og ventilation, hvilket traditionelt set bruger virkelig meget energi. Derfor skulle der findes en mere bæredygtig måde at nedbringe varmen og solintensiteten på.


Løsning
I forhold til indeklimaet blev løsningen elektrokrome glas, der er elektronisk styret glas, hvor solens styrke bestemmer toningen af glasset – og dermed, hvor stor varmegennemstrømningen er. Jo mere varmen inde i bygningen kan nedbringes, jo mindre køling og ventilation er der behov for.

Der er blevet designet og opstillet et facadeopdelt klimatiseringsprincip, hvor kanaler er udlagt således luftmængden kan dække både behovet i kontorer og mødelokaler. Ventilationen udføres med løbende tilbagemeldinger fra indblæsningsarmaturerne så man altid ved om en zone får den korrekte luftmængde og eventuelle fejl kan identificeres hurtig. Denne styring betyder, at temperaturen er behagelig, og den rette luftmængde altid anvendes.

Ved en fremtidig ombygning fra f.eks. storrumskontor til mødelokale, vil det derfor alene være det zonen der skal programmeres anderledes via CTS anlægget. Derved kan man nedbringe omkostninger til ombygninger, udskiftning af velfungerende materialer og forkorte selve byggeperioden. Kort fortalt vil det gøre eventuelle ombygninger i fremtiden både mere fleksible og billigere.

  • Resumé Bygherrerådgivning og Energi & Indeklima
  • Beliggenhed København, Danmark
  • Kunde Danica
  • Status Forventes færdig i 2025
  • Serviceydelser Bygherrerådgivning, Energi og Indeklima, Ventilation, VVS, CTS, Dagslys, Energi