Vurdering af lejemålsportefølje

Corporate Solutions

Vurdering af lejemålsportefølje

Baggrund

Kunden er et globalt netværk af engrosbutikker, der forhandler produkter indenfor bl.a. befæstelse, værktøj, kemi og sikkerhedsudstyr til det professionelle marked. Kunden har på dette tidspunkt 24 lejemål i Danmark.

Udfordring

Som et led i kundens fortsatte ekspansion i Danmark opstod et behov for overblik over stort set samtlige lejemål, herunder optimeringspotentialet for leje og strategisk beliggenhed. Kunden besad ikke selv de nødvendige ressourcer eller kompetencer.

Løsning

Newsec gennemgik alt relevant kontraktmateriale og udarbejdede herefter en overskuelig oversigt over hvert enkelt lejemåls juridiske og økonomiske vilkår. Desuden blev markedslejen og den strategiske beliggenhed vurderet med baggrund i indhentet data og ledsaget af en anbefalet fremtidig strategi.

Resultat

Newsec opnåede at:

  • Give kunden det ønskede overblik over lejemålsporteføljen og den sikkerhed, som ligger i at have information samlet og tilgængelig.
  • Vurdere potentialet for besparelser på lejen, som viste sig at være betydeligt og efterfølgende førte til, at kunden udvalgte foreløbigt 11 lejemål til genforhandling.
  • Identificere flere lejemål, hvor beliggenheden, grundet udviklingen i de pågældende byer, ikke længere er optimal, og som efterfølgende førte til, at fem byer er udvalgt til søgning efter alternative lejemål. 
  • Resumé Newsec vurderer lejemålsportefølje ift. optimeringspotentialer og strategisk beliggenhed
  • Beliggenhed Hele Danmark
  • Kunde Anonym
  • Status I løbende proces
  • Serviceydelser Gennemgang og vurdering af lejemålsportefølje, identificering af optimeringsmuligheder og strategiske belig-genheder, genforhandling af lejekontrakter.

Kontakt

Morten Jensen Seniorpartner, adm. direktør, Head of Advisory Denmark +45 51 68 78 88