Det Danske Ejendomsmarked

Q2 2019

Det Danske Ejendomsmarked

Der opleves fortsat god efterspørgsel efter investeringsejendomme, og den forsatte positive udvikling i dansk økonomi – i kombination med politisk stabilitet og et sundt realkreditsystem – er et godt grundlag for et fortsat positivt marked for ejendomsinvesteringer i 2019. På trods af en aftagende global vækst, så ser vækstmålene for 2019 stadig fornuftige ud om end risikoen for en potentiel afmatning af økonomien er tilstede.

Centrale indsigter:

  • Kontormarkedet i København i stærk fremgang
  • Onlinehandel er den vigtigste drivkraft for logistik- og lagermarkedet - Detail med tiltagende tomgang i Hovedstaden
  • Befolkningstilvæksten ligger pres på boligmarkedet
  • Første halvår af 2019 var præget af faldende transaktionsvolumen
  • Både Sverige, Norge og Finland har oplevet fremgang i nationaløkonomien.

Download rapport

Kontaktperson

Øvrige markedsrapporter

Det Danske Ejendomsmarked 1. halvår 2019

God efterspørgsel efter investeringsejendomme og forsat positiv udvikling i dansk økonomi.

Newsec Property Outlook Forår 2019

I det seneste nummer af Newsec Property Outlook analyserer vi co-working trenden og ser på,...

Newsec Property Outlook Forår 2018

Newsec analyserer nogle af ejedomsbranchens temaer for at skille fakta fra fiktion.