Det Danske Ejendomsmarked

Efterår 2018

Det Danske Ejendomsmarked

2018 har vist et fortsat stærkt transaktionsmarked efter rekordåret 2017. Efterspørgslen efter investeringsejendomme er stadig historisk høj omend vi i 2018 forventer en transaktionsvolumen, som er ca. 10-15 procent lavere end 2017. Forventningen er, at 2018 bliver det næstbedste investeringssår målt på transaktionsvolumen nogensinde, kun overgået af 2017.

Udenlandske investorer er fortsat en faktor i markedet for investeringsejendomme om end deres aktivitet er faldet i forhold til 2017. Udenlandske investorer anslås i 2018 for at stå for ca. 50 procent af transaktionsvolumen. Den lave rente og gode finansieringsmuligheder, økonomisk højkonjunktur samt politisk stabilitet bidrager til et attraktivt marked. Især andre nordiske ejendomsinvestorer har de sidste to år haft stort fokus på Danmark, hvor Neswec med sin stærke nordiske platform har vist sig som en stærk markedsaktør med kendskab til både internationalt, nationalt og lokalt ejendomsmarkedet i Norden.

Kontor og boligmarkedet er fortsat de to dominerende segmenter i det danske ejendomsmarked, mens tomgangen for stort set alle segmenter er faldet de sidste par år, og det bliver vanskeligere at finde især tomme produktions-, lager- og logistiklokaler. Forrentningskravet er ligeledes faldende, og lejeniveauet er generelt stigende. På især kontormarkedet ser vi en voksende efterspørgsel for kontorhoteller og ”co-working spaces” både i udlandet og herhjemme, hvilket vi har sat fokus på i vores temaartikel.

I mange år er afkastet på boligudlejningsejendomme faldet, hvilket også har påvirket andre segmenter af erhvervsejendomme i København og Aarhus. Rentestigninger kombineret med færdiggørelsen af en række byggeprojekter for bolig og kontor vil øge udbuddet og vil formentligt medføre stabile ejendomspriser trods en stigende efterspørgsel.

I Danmark er betingelserne for et sundt ejendomsmarked absolut til stede, og Newsec Advisory forventer også for 2019 et stærkt ejendomsmarked grundet fortsat lave renter, stabil vækst i samfundet og politisk stabilitet.

Download rapport

Send mig fremover:

Kontaktperson

Øvrige markedsrapporter

Det Danske Ejendomsmarked 1. halvår 2019

God efterspørgsel efter investeringsejendomme og forsat positiv udvikling i dansk økonomi.

Newsec Property Outlook Forår 2019

I det seneste nummer af Newsec Property Outlook analyserer vi co-working trenden og ser på,...

Newsec Property Outlook Forår 2018

Newsec analyserer nogle af ejedomsbranchens temaer for at skille fakta fra fiktion.