Newsec Property Outlook

Forår 2021

Ejendomsmarkederne i Norden og Baltikum kom relativt godt igennem et turbulent 2020.

De nordiske og baltiske økonomier klarede sig generelt bedre gennem 2020 end resten af Europa.

Også for ejendomsmarkederne i Norden og Baltikum blev 2020 bedre end frygtet. Der blev handlet ejendomme for €45 mia., hvilket var tæt på 5-års gennemsnittet for 2015-2019, og overraskende stærkt i lyset af, hvor turbulent et år 2020 var. For 2021 forventes en stigning i transaktionsvolumen til niveauet €50 mia.

Centrale indsigter:

  • I gennemsnit har en medarbejder på et kontor i Norden 18 kvadratmeter til rådighed på sin arbejdsplads, mens tallet er omkring 10 kvadratmeter pr. person i et moderne kontor.
  • Tendensen til øget tilflytning til regionale byer og væk fra hovedstæderne blev i 2020 forstærket af Covid-19.
  • Der er bygget betydeligt færre kontorer i de nordiske regionale byer sammenlignet med hovedstæderne – også målt i forhold til indbyggertal – og der findes et uudnyttet potentiale i de regionale byer.
  • 90 procent af de kommende kontorprojekter i de nordiske hovedstæder bliver internationalt certificerede, mens tallet er 70 procent i de regionale byer.
  • Mere end 50 procent af den eksisterende kontorbestand i de centrale dele af de nordiske hovedstæder ejes af langsigtede ejere, der ikke har til hensigt at sælge inden for en overskuelig fremtid.

Download

Please accept marketing-cookies to watch this video.