• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Radiohusets koncertsal får nyt kobbertag

11. MAJ 2018

 ▪ 5 Min læsetid

Radiohusets koncertsal

Flemming Poulsen

Head of Specialized Clients

+ 45 86 75 63 70

E-mail

Del

Tags

Location

Rosenørns Allé 22, 1970 Frederiksberg

Client

PFA Ejendomme A/S

Status

completed

Newsec står i spidsen for omfattende projekt med at udskifte kobbertag og tagkonstruktion på den fredede bygning Radiohuset.

At rådgive om renovering af en fredet bygning er en særlig opgave. Når bygningen ovenikøbet er et ikon inden for dansk arkitektur, stiller det ekstraordinært store krav til rådgiverens erfaring med bevaring af bygningers kulturværdi samt viden om materialer, byggeteknikker og myndighedskrav.

Newsec er bygherrerådgiver for pensionsselskabet PFA, der i sin portefølje har det tidligere Radiohuset på Frederiksberg. Bygningen, der er tegnet af Vilhelm Lauritzen og opført i perioden 1938-58, er flere gange hædret for sin arkitektur og har siden 1994 været fredet som et hovedværk i dansk modernisme.

Radiohuset var gennem mange år hovedsæde for alle DR's aktiviteter og siden for radiovirksomheden, indtil DR i 2006 flyttede til DR Byen i Ørestad. I 2003 erhvervede PFA bygningen, som i dag danner rammerne om Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Koncertsalen med plads til over 1.000 publikummer er bygningens prægtigste rum, og taget på den store sal er beklædt med kobber.

Taget var oprindeligt dækket med tagpap, som man havde en intention om at erstatte med kobber. Det blev dog aldrig til noget. I stedet blev der på et ukendt tidspunkt i 1950erne lagt kobber direkte oven på tagpappet. Det har siden vist sig, at det var en forkert måde at konstruere taget på.Anne Wiboe Holm

Revner i kobbertaget

Koncertsalen har de seneste år haft problemer med utætheder i taget, og da Newsec foretog en inspektion i 2016, blev der registreret over 300 revner i kobberet. En ekspertundersøgelse viste, at taget fra begyndelsen har været forkert konstrueret:

  • Kobberet er lagt direkte på tagpap. Denne kombination reagerer kemisk og resultatet er en svækkelse af samlingerne.
  • Der mangler udluftning af tagkonstruktionen. Den kondens, der naturligt udvikles på undersiden af kobberpladerne, kan ikke komme væk og medvirker til korrosion.
  • Kobberet mangler strækning i kobberfalsene/samlingerne.

Newsecs projektafdeling vurderede på den baggrund, at det ikke ville være håndværksmæssigt forsvarligt at udbedre revnerne, som var fordelt over store dele af taget. Taget havde en begrænset restlevetid, og det ville kræve hyppige gennemgange og lapninger at opretholde det. Samtidig ville der fortsat være risiko for vandgennemtrængning og følgeskader på koncertsalens interiør.

Projektafdelingen fremlagde derfor et forslag for PFA om at udskifte hele kobbertaget og den underliggende konstruktion. Med udskiftningen kunne det sikres, at taget blev lagt håndværksmæssigt korrekt og fik den nødvendige udluftning, hvilket ville give kobbertaget en levetid på omkring 100 år.

Valg mellem flere scenarier

Newsec forelagde PFA fire forskellige scenarier for projektets praktiske gennemførsel, inklusive forskellige budgetter, tidsplaner, fordele og ulemper – blandt andet i forhold til lejernes brug af koncertsalen i byggeperioden.

PFA valgte på baggrund af vores anbefalinger at gå videre med det scenarie, som i største omfang imødekom de lejere, der bruger koncertsalen. Det betød til gengæld en lidt længere byggeperiode end i de øvrige scenarier, og vi lagde os derfor i selen for at optimere mest muligt på både økonomi og tid uden at gå på kompromis med kvaliteten i udførelsen.
Anne Wiboe Holm

Et omfattende projekt

Projektafdelingen styrede udbuddet af fagentrepriser, indhentede tilbud hos håndværkere og sørgede sideløbende for at få projektet godkendt hos Kulturstyrelsen og kommunen. Varsling af lejerne, dialog med brugerne og orientering af Radiohusets naboer var ligeledes en del af opgaven.

Projektet gik i gang i marts 2018, og udskiftningen af det 1.500 kvadratmeter store tag og genopbygningen af konstruktionen ventes at tage i alt 12 måneder, inklusive opstilling og nedtagning af stillads.

Udskiftningen af taget på Radiohuset er et stort og spændende projekt at stå i spidsen for som bygherrerådgiver. Det er en særlig, historisk bygning at arbejde med, og projektet involverer en række underentreprenører. Samtidig er der mange interessenter omkring koncertsalen og huset, som skal inddrages og orienteres.
Anne Wiboe Holm

Seneste cases

Få de seneste nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig for at få opdateringer og relevante nyheder fra Newsec. Vi vil ikke kontakte dig oftere end nødvendigt.

Hold dig opdateret på ejendomsmarkedet

Tilmeld dig og modtag Newsec Advisorys nyheder om erhvervs- og investeringsejendomme, markedsrapporter og seminarinvitationer på e-mail.

Newsec Advisory News