• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Dansk Økonomi Maj 2023

Den makroøkonomiske udvikling i Danmark er forholdsvis positiv i lyset af de mange negative eksterne faktorer – krig i Ukraine, energikrise, høj inflation, stigende renter, faldende aktiekurser mv.

Fra rapporten

Økonomiske vækst – Den makroøkonomiske udvikling i Danmark er forholdsvis positiv i lyset af de mange negative eksterne faktorer – krig i Ukraine, energikrise, høj inflation, stigende renter, faldende aktiekurser mv.

Dansk økonomi voksede med 4,9 pct. i 2021 og yderligere 3,8 pct. i 2022. Den høje vækst i 2022 kom efter en overraskende kraftig fremgang i 2. halvdel af året, som i høj grad kan tilskrives en fortsat positiv udvikling i industriproduktionen. Med en vækst i BNP på 0,3 pct. i 1. kvartal 2023 ser den ventede recession i 2023 ud til at blive aflyst – eller i hvert fald udskudt. Beskæftigelsen steg kraftigt i både 2021 og 2022, og lå ved udgangen af 2022 på det højeste niveau nogensinde. Beskæftigelsen var i 4. kvartal 2022 forøget med 70.000 sammenlignet med 2021, og beskæftigelsen er fortsat med at stige i 2023.

Danmark er dog ikke upåvirket af de negative eksterne faktorer, og dele af økonomien viser krisetegn. Detailsalget faldt støt i 2022. Det samme gjorde salget af ejerboliger og privatforbruget. Tegn på at husholdningerne i deres privatøkonomi presses af høj inflation, høje renter, strammere kreditmuligheder, formuetab og generel usikkerhed om, hvad fremtiden vil bringe. Det afspejler sig tydeligt i forbrugertilliden, der nåede et historisk bundniveau i oktober 2022. Pessimismen er aftaget lidt siden oktober, men forbrugerne gav i 1. kvartal 2023 stadig udtryk for, at de ikke agter at anskaffe større forbrugsgoder nu eller i de kommende 12 måneder, og at opsparing er hensigtsmæssigt. Dette peger i retning af lavere privatforbrug i 2023.

Konjunkturindikation – Erhvervstilliden blev kraftigt forværret i 2022. Pessimismen toppede i 4. kvartal, og selvom de seneste tal viser tegn på stabilisering, er konjunkturindikatorerne negative i alle hovedbrancher. Detailhandlen dykkede voldsomt i 2022, hvor omsætningen er hårdt ramt, og forventningerne til det fremtidige salg er præget af pessimisme. Pessimismen er på retur i 2023, men konjunkturindikatoren er fortsat negativ. Erhvervstilliden er også lav i byggeriet og industrien, og der har ikke været forbedring at spore i 2023. Selv i de forholdsvis robuste serviceerhverv er konjunkturindikatoren negativ.

Inflation – Inflationen toppede i oktober 2022 med en stigning i forbrugerpriserne på 10,1 pct. Stigningstakten er aftagende og lå i april 2023 på 5,3 pct. Inflationen er ikke længere primært drevet af højere energipriser, men har spredt sig til mange andre varer og tjenester – navnlig fødevarer – og kerneinflationen har ligget på et højt niveau over 6 pct. i en længere periode.

Renter – Nationalbanken hævede sin toneangivende rente fra -0,45 pct. til 1,90 pct. i løbet af 2022 og har hævet den yderligere til 3,0 pct. i maj 2023. Flere danske forhøjelser kan komme i 2023 i nogenlunde samme tempo som ECB, der ikke forventes at være færdig med sin inflationsbekæmpende pengepolitik.

Markedsrenterne steg betydeligt mere end de pengepolitiske renter i 2022. Den 10-årige danske statsrente steg fra -0,2 pct. til 2,7 pct. Udviklingen er stabiliseret i 1. kvartal af 2023. Den gennemsnitlige lange rente på realkreditobligationer gik fra 1,7 pct. til 5,0 pct. i 2022. Stigningen i de korte renter var endnu større. Udviklingen har i 2023 indtil videre været mere tvetydig med stigende korte renter, mens stigningen i de lange renter er ophørt.

Forventning til 2023 – Der er udsigt til lavvækst i 2023. BNP, privatforbrug og beskæftigelse ventes at stagnere, mens arbejdsløsheden vil stige. Det er dog værd at bemærke, at tilbagegangen sker fra et udgangspunkt i 2022 med rekordhøj økonomisk aktivitet og beskæftigelse. Inflationen forventes at aftage til 4-5 pct. Det er et niveau, der fortsat vil påvirke samfundsøkonomien negativt og sandsynligvis vil medføre faldende realløn.

De pengepolitiske renter forventes hævet yderligere i 2023, indtil inflationen kommer under kontrol. Markedsrenterne, der steg mere end de pengepolitiske renter i 2022, ventes i 2023 at stige mindre og muligvis toppe i løbet af 1. halvår 2023.

Detaljer

Udgivelsesdato

230501

Sprog

Danish

Seneste rapporter og analyser

Få de seneste nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig for at få opdateringer og relevante nyheder fra Newsec. Vi vil ikke kontakte dig oftere end nødvendigt.

Hold dig opdateret på ejendomsmarkedet

Tilmeld dig og modtag Newsec Advisorys nyheder om erhvervs- og investeringsejendomme, markedsrapporter og seminarinvitationer på e-mail.

Newsec Advisory News