• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Dansk Økonomi

Den makroøkonomiske udvikling i Danmark er forholdsvis positiv i lyset af de mange negative eksterne faktorer – krig i Ukraine, energikrise, høj inflation, stigende renter, faldende aktiekurser mv.

01. MAJ 2023

 ▪ 4 Min læsetid

Robin Rich

Associate Director, Head of Research

+45 20 60 57 37

E-mail

Del

Økonomisk vækst – Den makroøkonomiske udvikling i Danmark er relativt positiv trods mange negative eksterne faktorer. Økonomien, der voksede med 6,8% i 2021 og 2,7% i 2022, har fastholdt momentum i 2023, hvor BNP voksede i både 1. og 2. kvartal. Beskæftigelsen steg hurtigt i 2021 og 2022, og er fortsat med at bevæge sig op i 2023 til et rekordhøjt niveau. Den økonomiske vækst forventes at være moderat 2023-2024, men risikoen for en "hård landing" ser ud til at være aftagende.

Danmark er dog ikke upåvirket af de negative eksterne faktorer, og dele af økonomien viser krisetegn. Ser man bort fra medicinalindustrien, der har oplevet voldsom vækst i det seneste år, er BNP faldet med 0,3% i 1. halvår 2023. Tilbagegangen mærkes især i privatforbruget og boliginvesteringerne. Detailsalget er faldet støt siden starten af 2022, og er fortsat ned i 2023. Det samme gælder salget af ejerboliger. Høj inflation og stigende renter har presset mange husholdningers privatøkonomi. Hertil kommer strammere kreditmuligheder, formuetab og generel usikkerhed om, hvad fremtiden vil bringe. Forbrugertilliden ramte et historisk lavpunkt i efteråret 2022 (samtidig med at inflationen toppede). Pessimismen er aftaget siden da, men tilliden var stadig klart negativ i midten af 2023, hvor forbrugerne gav udtryk for, at deres økonomiske situation var forværret i løbet af det seneste år, og at de ikke agter at anskaffe større forbrugsgoder nu eller i de kommende 12 måneder. Dette peger i retning af lavere privatforbrug i 2023.

Konjunkturindikation – Erhvervstilliden blev kraftigt forværret i 2022. Pessimismen toppede i 4. kvartal, og selvom de seneste tal viser tegn på stabilisering, er konjunkturindikatorerne negative i alle hovedbrancher med undtagelse af serviceerhvervene.Detailhandlen dykkede voldsomt i 2022, hvor omsætningen var hårdt ramt, og forventningerne til det fremtidige salg præget af dyb pessimisme. Pessimismen er på retur i 2023, men konjunkturindikatoren er fortsat negativ. Erhvervstilliden er også lav i byggeriet og industrien, og der har ikke været nogen tydelig forbedring at spore i indeværende del af 2023.

Vækstforventninger – Der er udsigt til et lavere væksttempo i 2023 og 2024. Privatforbruget ventes at stagnere, mens arbejdsløsheden stiger lidt. Det er dog værd at bemærke, at tilbagegangen sker fra et udgangspunkt i 2022 med rekordhøj økonomisk aktivitet og beskæftigelse.

Inflation – Inflationen toppede i oktober 2022 med en stigning i forbrugerpriserne på over 10%, men er faldet kraftigt til 2,4% i august 2023. Faldet er primært drevet af lavere energipriser, mens "kerneinflationen" fortsat er høj på omkring 5%.

Inflationen forventes at falde yderligere til omkring 4% i 2023 og 3% i 2024, men en tilbagevenden til "normal" inflation forventes ikke før 2025.

Renter – Nationalbanken har hævet sin toneangivende rente fra 1,75% til 3,35% indtil videre i 2023, og forventningen er, at nationalbanken ikke er færdig med at hæve renten. De pengepolitiske renter ventes at toppe i løbet af 2. halvår med rentestigninger omkring 0,25 procentpoint.

Markedsrenterne steg betydeligt mere end de pengepolitiske renter i 2022. Den 10-årige danske statsrente steg fra -0,2% til 2,7%. Den udvikling er ophørt i 2023, hvor de lange renter er stabiliseret i årets 1. halvdel. De korte markedsrenter er fortsat med at stige.

Seneste artikler

Seneste rapporter og analyser

Få de seneste nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig for at få opdateringer og relevante nyheder fra Newsec. Vi vil ikke kontakte dig oftere end nødvendigt.

Hold dig opdateret på ejendomsmarkedet

Tilmeld dig og modtag Newsec Advisorys nyheder om erhvervs- og investeringsejendomme, markedsrapporter og seminarinvitationer på e-mail.

Newsec Advisory News