• Vores ydelser
  • Insights
  • Karriere
  • Medier & Nyheder
  • Om os

Ejendomsinvesteringer

Der blev handlet ejendomme for 76,3 mia. kr. i 2022. Det var 21 pct. under rekordåret 2021, men tæt på det gennemsnitligt niveau i femårsperioden 2017-2021.

Fra rapporten

Transaktionsværdi – Der blev handlet ejendomme for 76 mia. kr. i 2022. Det var et fald i forhold til 2021, men tæt på det gennemsnitligt niveau i perioden 2017-2021. Investeringsaktiviteten var høj i 1. halvdel af 2022, men bremsede kraftigt op i 2. halvdel. Den lave aktivitet er fortsat ind i 2023, hvor der i 1. halvår blev handlet ejendomme for 16 mia. kr. Det var 64% lavere end i 1. halvår 2022, og den nedadgående udvikling tog fart i 2. kvartal med stor tilbagegang for alle segmenter.

Investorerne havde i 2022 størst interesse for boligudlejningsejendomme, der tegnede sig for 47% af transaktionsværdien, svarende til 36 mia. kr. Det var 26% lavere end 2021. Tilbagegangen skyldtes et markant fald i 2. halvår, og udviklingen er fortsat i 2023, hvor investeringerne i 1. halvår lå 74% lavere end i samme periode 2022. Det markante fald i boligtransaktionerne er den væsentligste årsag til nedgangen i den samlede investeringsaktivitet.

Handlen med industriejendomme lå på et højt niveau med investeringer for 12 mia. kr., svarende til 15% af den samlede transaktionsværdi i 2022. Handlen med industriejendomme var livlig i første halvdel af 2022, men faldt mærkbart fra midten af året. I 1. halvår 2023 lå investeringsniveauet 46% lavere end samme periode året før.

Der blev solgt kontorejendomme for 9 mia. kr. i 2022, hvilket var 37% lavere end i 2021. Kontorsegmentets andel af det samlede marked for investeringsejendomme har været faldende i en årrække. Fra 2019 til 2022 faldt markedsandelen fra 34% til 12%. I 1. halvår blev der handlet kontorer for knap 2 mia. kr. Det var 62% lavere end i samme periode 2022.

Investorernes interesse for detailejendomme steg i 2022, hvor den samlede transaktionsværdi endte på 15 mia. kr. Det var det højeste niveau siden 2017. Detailejendomme udgjorde 19% af den samlede transaktionsværdi, og segmentet var det næststørste efter boliger. Den positive udvikling startede i 2. kvartal, men det var især et stærkt 4. kvartal med investeringer for over 7 mia. kr., der løftede segmentet så markant i 2022. Investeringsaktiviteten i dette segment er dog også faldet markant med 74% i 1. halvår 2023.

Internationale investorer har øget deres tilstedeværelse på det danske marked i de senere år og stod i 2022 for 61% af den samlede transaktionsværdi. I 2017 var andelen på 23%.

Der er sket en ”internationalisering” af de udenlandske købere. Før 2021 stod nordiske investorer (primært svenske) for 55-70% af de udenlandske investeringer. I 2022 var de nordiske køberes andel reduceret til 22%.

Nedgangen i investeringsaktiviteten i 2022 skyldtes, at danske og nordiske investorer mindskede deres opkøb af ejendomme, mens købere udenfor Norden fasthold et højt investeringstempo. Fra 4. kvartal 2022 har der også været kraftig tilbagegang i transaktionerne for denne investorgruppe, og i 1. halvår stod danske købere for en atypisk høj andel på 74%. Nordiske investorer var stort set fraværende, og var betydelige nettosælgere i markedet.

De internationale investorers interesse har i en årrække primært været rettet mod boligudlejningsejendomme. Der var dog i 2022 en klar bevægelse væk fra boliger mod detail- og industriejendomme, der tegnede sig for hhv. 23% og 19% af de udenlandske opkøb – mod hhv. 4% og 16% i 2021. Kontorejendomme tegnede sig for kun 6% af de udenlandske opkøb. I 2023 har de udenlandske køberes primære fokus været rettet mod industri- samt boligudlejningsejendomme.

Københavnsområdet (København by og Københavns omegn) står normalt for omkring halvdelen af den samlede transaktionsværdi i Danmark. I 2022 blev der handlet ejendomme for 42 mia. kr. i Københavnsområdet, svarende til 55% af den samlede transaktionsværdi. Der blev handlet ejendomme for 30 mia. kr. i Københavns by og for 12 mia. kr. i Københavns omegn.

Investeringsaktiviteten i landets øvrige store byer var relativt lav. Aarhus, Odense, Aalborg og Trekantområdet tegnede sig tilsammen for knap 10% af transaktionsværdien, mens resten af landet stod for 35%.

Detaljer

Udgivelsesdato

230401

Sprog

Danish

Seneste rapporter og analyser

Få de seneste nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld dig for at få opdateringer og relevante nyheder fra Newsec. Vi vil ikke kontakte dig oftere end nødvendigt.

Hold dig opdateret på ejendomsmarkedet

Tilmeld dig og modtag Newsec Advisorys nyheder om erhvervs- og investeringsejendomme, markedsrapporter og seminarinvitationer på e-mail.

Newsec Advisory News