Istandsættelse og vedligeholdelse af lejebolig

Vedligeholdelsespligt
Vedligeholdelsespligt betyder, at du som lejer har pligt til at opretholde lejemålet i den aftalte stand. Vedligeholdelse omfatter ikke forringelser som slid og ælde ved almindeligt brug eller udbedring af eventuelle skader, der skyldes din eller udlejers uagtsomme eller forsætlige handlinger.
Lejer tildeles ofte den indvendige vedligeholdelsespligt, mens den udvendige vedligeholdelse ofte tillægges udlejer, men der kan være noget af den udvendige vedligeholdelse som også tilskrives lejer. I din lejekontrakt vil det fremgå, hvilken vedligeholdelsespligt du har som lejer.

Du kan læse mere om vedligeholdelse på lejelovens hjemmeside.


Indvendig vedligeholdelseskonto
Den indvendige vedligeholdelseskonto er en måde for ejeren af ejendommen at sikre, at der er penge til en løbende indvendig vedligeholdelse af boligen. Kontoen er med andre ord tilknyttet lejemålet og ikke dig som lejer. Derfor kan du heller ikke få udbetalt penge fra kontoen, efter at lejemålet er opsagt. Pengene på en indvendig vedligeholdelseskonto skal som udgangspunkt anvendes til maling, tapetsering og lakering af gulve. Der kan dog også gives tilladelse til, at kontoen anvendes til andet vedligeholdelsesarbejde som f.eks. nye skabe, fliser eller køkkenvask. Vær derudover opmærksom på, at ved ekstraordinær tilladelse til at bruge kontoen til andet end maling m.m., så skal der, ud over tilladelse fra udlejer, stå tre års hensættelser tilbage på kontoen, når arbejdet er udført. Spørg din administrator, hvis du har spørgsmål eller vil søge tilladelse til dette.


Har du en vedligeholdelseskonto?
Det vil fremgå af din lejekontrakt under §8, om du bor i et lejemål med indvendig vedligeholdelseskonto. Du vil sammen med husleje hver måned indbetale til denne konto. Beløbets størrelse er fastsat i lejeloven og reguleres hvert år den 1. januar. Se den nuværende sats.


Hvis du som lejer gerne vil have udført vedligeholdelsesarbejde i din bolig for de penge, som står på den indvendige vedligeholdelseskonto, skal du kontakte din administrator. Det er altid udlejer, der afgør, om arbejdet kan udføres og betales fra kontoen. Sørg derfor for at få oplyst det indeværende beløb på den indvendige vedligeholdelseskonto, inden du går i gang med at bestille materialer eller håndværkere.


Hvis udgifterne er højere end det indeværende beløb, skal du selv betale differencen. Vær derudover opmærksom på, om det af kontrakten fremgår, om du selv må udføre vedligeholdelsesarbejdet.


Når arbejdet er udført, skal du sende regningen på dine udgifter til Newsec. Ejendommens driftsleder kommer og besigtiger boligen for at sikre, at arbejdet er udført som aftalt. Såfremt arbejdet er udført efter aftale, vil du få dine udgifter refunderet fra kontoen. Det er vigtigt, at du får Newsec til at besigtige arbejdet og får sendt regningerne hurtigst muligt efter arbejdets udførelse. Udgifterne kan ikke refunderes, hvis regningerne er mere end tre måneder gamle.


Istandsættelse
I din lejekontrakt vil det fremgå, hvilken part i lejeforholdet, der bærer istandsættelsespligten for hvad – med andre ord om det er udlejer eller dig som lejer, og hvem der hæfter for hvad. Læs mere om istandsættelse i forbindelse med fraflytning.

  • Vedligeholdelsespligt Vedligeholdelsespligt betyder, at du som lejer har pligt til at opretholde lejemålet i den aftalte stand.
  • Indvendig vedligeholdelse Det vil fremgå af din lejekontrakt under §8, om du bor i et lejemål med indvendig vedligeholdelseskonto.
  • Istandsættelse I din lejekontrakt vil det fremgå, hvilken part i lejeforholdet, der bærer istandsættelsespligten for hvad, og hvem der hæfter for hvad.

Kontakt os