Lejekontrakt og depositum

I Newsec sørger vi altid for, at du som lejer modtager en professionel udarbejdet lejekontrakt, der følger lejelovgivningen. Det er dog stadig vigtigt, at du læser din lejekontrakt grundigt igennem, inden du skriver under på kontrakten og indbetaler depositum og evt. forudbetalt husleje. Lejekontrakten består af en række bestemmelser fra lejeloven, der kan være komplicerede, men bagerst i lejekontrakten finder du en vejledning. Du kan også altid kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Depositum og forudbetalt husleje
Som lejer skal du betale depositum forud for indflytningen i lejemålet. Som udgangspunkt består et depositum af, hvad der svarer til tre måneders leje, men tjek altid din kontrakt, da antallet af måneder kan variere. Depositum er et beløb, som du som lejer betaler til udlejer, så udlejer har penge til at sætte lejemålet i den aftalte stand, når du flytter ud. Såfremt det ikke er nødvendigt at bruge hele depositummet til istandsættelse, får du det resterende beløb udbetalt efter fraflytning.

I nogle lejemål skal man som lejer, ud over sit depositum, også betale forudbetalt husleje ved indflytning. De fleste betaler en eller tre måneders forudbetalt husleje, men tjek din kontrakt, da antal af måneder kan variere. Forudbetalt husleje står til sikkerhed for, at udlejer får betaling af husleje i opsigelsesperioden, når du har opsagt lejemålet. Du kan derfor benytte den forudbetalte husleje, når du har opsagt lejligheden til at betale for huslejen i den eller de sidste måneder af lejeperioden, hvis du ønsker dette. Vær opmærksom på, at den forudbetalte husleje ikke inkluderer acontobetalinger. Derfor skal der betales for forbrug som f.eks. aconto vand og varme i hele opsigelsesperioden.

Ydeligere information
I kontrakten kan du altid finde yderligere information og detaljer omkring lejeforholdet, herunder overtagelsesdato, husleje, depositum og andre forbrugsudgifter samt betalingsforhold. Derudover vil reglerne for vedligehold, aftaler om istandsættelse ved fraflytning, regler om husdyr, mulighed for parkering, opbevaringsrum etc. også fremgå af lejekontrakten.

Du kan læse mere om depositum og forudbetalt leje inde på lejelovens hjemmeside.

  • Lejekontrakt Hos Newsec er du sikret en professionel udarbejdet lejekontrakt, der følger lejelovgivningen.
  • Depositum Dit depositum svarer ofte til tre måneders husleje, men tjek altid din lejekontrakt.
  • Forudbetalt leje Forudbetalt leje svarer ofte til en eller tre måneders husleje, men tjek altid din lejekontrakt.

Kontakt os